Pneumokokvaccine 23-valent

Vaccine mod alvorlige pneumokokinfektioner hos børn over 2 år samt voksne
Til injektion

Produktresumé
Pneumovax

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder kapselpolysaccharid fra de 23 forskellige pneumokok-serotyper.

Målgruppen for vaccination

Børn over 2 år og voksne som har en øget risiko for hyppige eller alvorlige pneumokokinfektioner, herunder personer uden milt.

Vaccinen anvendes til forebyggelse af sygdomme forårsaget af infektion med pneumokokbakterier herunder blodforgiftning og meningitis. Endvidere er der en forebyggende effekt over for pneumokok-lungebetændelse.

For yderligere anbefalinger af vaccination af børn og voksne, se Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Der er besluttet at indføre et gratis vaccinationsprogram med Pneumovax til personer over 65 år og til risikogrupper. Programmet starter gradvist d. 22. april 2020 til særlige risikogruppper, se nyheden på SSI’s hjemmeside.

Vaccinationsdosis

Grundvaccination består af én dosis. Ved fortsat risiko anbefales revaccination efter 6 år.

Pneumovax kan gives samtidig med andre vacciner herunder influenzavacciner, men i separate sprøjter og på forskellige injektionssteder. Samtidig administration med Zostavax kan føre til nedsat immunogenicitet af Zostavax. Data indsamlet i et stort observationsstudie tydede dog ikke på øget risiko for udvikling af herpes zoster efter samtidig administration af de to vacciner. Data tyder ikke på, at samtidig administration af de to vacciner ændrer effektiviteten af Zostavax.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Erfaring savnes. Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, træthed, muskelsmerter og feber. 
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Beskyttelsesvarigheden er ukendt. For anbefalinger om antistofmåling, se Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom.

For personer med normalt immunforsvar kan revaccination foretages efter hvert 6. år uden forudgående antistofbestemmelse.