Pneumokokvaccine 23-valent

Vaccine mod alvorlige pneumokokinfektioner hos børn over 2 år samt voksne
Til injektion

Produktresumé
Pneumovax

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder kapselpolysaccharid fra de 23 forskellige pneumokok-serotyper.

Målgruppen for vaccination

Børn over 2 år og voksne som har en øget risiko for hyppige eller alvorlige pneumokokinfektioner, herunder personer uden milt.

Vaccinen anvendes til forebyggelse af sygdomme forårsaget af infektion med pneumokokbakterier herunder blodforgiftning og meningitis. Endvidere er der muligvis en forebyggende effekt over for lungebetændelse.

For yderligere anbefalinger af vaccination af børn og voksne, se Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom.
Vedrørende mulighed for at få klausuleret tilskud til vaccinen, se Tilskud til vacciner.

Vaccinationsdosis

Grundvaccination består af én dosis, der kan eventuelt være behov for en revaccination.

Pneumovax kan gives samtidig med andre vacciner, men i separate sprøjter og på forskellige injektionssteder. Bør dog ikke gives samtidig med Zostavax, se produktresumé for denne vaccine.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Erfaring savnes. Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber. 
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Beskyttelsesvarigheden er ukendt. For anbefalinger om antistofmåling, se Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom.
For personer med normalt immunforsvar kan revaccination foretages efter hvert 10. år uden forudgående antistofbestemmelse.