Påmindelser om børnevaccination: 2019-ordningen

Statens Serum Institut sender påmindelser til forældre, når det er ved at være tid til vaccination - og minder forældrene om vaccination, hvis vaccinationstidspunktet er overskredet.

Her finder du information om den påmindelsesordning, der gælder for

  • Børn født efter 1. august 2019
  • Børn, som fylder 4 år fra 1. november 2019
  • Børn, som fylder 12 år fra 1. november 2019

For disse børn gælder det, at de i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) får tilknyttet børnevaccinationsprogrammet svarende til deres alder, hvorefter forældrene får påmindelser om vaccination. 

Hvad er Påmindelsesordning 2019?

Børn født efter 1. august 2019 vil automatisk få tildelt det danske børnevaccinationsprogram i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) som en række af anbefalede vaccinationer med en anbefalet dato for vaccination.

To uger før det planlagte tidspunkt for en børnevaccination, vil forældremyndighedsindehavere modtage en besked i e-Boks om at huske at bestille tid til børnevaccination. Klik her for at se hvordan dette brev ser ud (pdf).

Én måned efter det planlagte tidspunkt vil der automatisk blive fulgt op på, om vaccinationen er givet, fx vil der blive fulgt op på, om et barn på 4 måneder har fået sin 3-måneders vaccination. Hvis vaccinationen ikke er registreret i DDV, vil der igen blive sendt en påmindelse til forældrene om manglende børnevaccination. Klik her for at hvordan dette brev ser ud (pdf).

Ved forsinket vaccination vil systemet automatisk tage hensyn til den tid, der skal gå mellem vaccinationerne. Derfor vil datoerne for fremtidig vaccination i visse tilfælde ændres. Læger og forældre får herved hjælp til at give vaccinerne så rettidigt som muligt. 

Hvem er omfattet af ordningen?

Børn født efter 1. august 2019 vil automatisk få tildelt et vaccinationsprogram i Det Danske Vaccinationsregister fra fødslen.

Børn, som fyldte 4 år fra 1. november 2019, fik tildelt et program omfattende 4-, 5- og 12-års vaccinationerne (MFR 2, DiTeKiPol revaccination og HPV 1 og 2).

Ligeledes fik børn, som fyldte 12 år fra 1. november 2019, tildelt et program omfattende 12-års vaccinerne (HPV 1 og 2).

Ved tildeling af programmer ved 4 og 12 år tages ikke hensyn til hvilke vaccinationer barnet tidligere har fået, man skal derfor fortsat huske at følge op på om barnet er korrekt vaccineret op til denne alder.

Kan man vælge ikke at få påmindelser?

Ja, det er muligt for forældrene at fravælge disse påmindelser. Dette kan gøres via Fravalg af påmindelser

Hvem får påmindelserne?

Hvis begge forældre har forældremyndighed over barnet, vil begge forældre modtage påmindelser. Ellers vil kun den forælder som har forældremyndigheden, modtage påmindelserne. Ligeledes vil det i de tilfælde hvor børn har en værge, være denne som modtager påmindelserne.

Hvad nu hvis man er fritaget for digital post?

Hvis man er fritaget for digital post, vil man modtage de samme påmindelser, men i form af almindeligt brev.

Video om ny paamindelsesordning 2019