Spørgsmål og svar vedr. påmindelser om manglende børnevaccinationer

Jeg har logget på Sundhed.dk, men kunne ikke se vaccinationsoplysninger for mit barn?
For at se oplysninger om dine børn i sundhedsjournalen på www.sundhed.dk er det en forudsætning, at forældremyndigheden

  • er registreret i CPR-registret efter 27. maj 2004 (gælder alle børn født efter denne dato) eller
  • er afgjort i Statsforvaltningen og er blevet registreret i CPR-registret.

Screendump fra Det Danske Vaccinationsregister DDVI praksis betyder det, at mange forældre ikke vil kunne se oplysninger for de af deres børn, som er født før den 27. maj 2004.

Årsagen til det er, at information om forældremyndigheden først blev en integreret del af cpr-registeret i 2004.

Dine børn får selv adgang, når de fylder 15 år, og i den forbindelse ophører din adgang.

Hvordan får jeg slettet vaccinationer på sundhed.dk, der ikke er korrekte?
Kun læger kan slette vaccinationer. Borgere kan dog slette vaccinationer, de selv har oprettet.

Hvorfor får jeg påmindelsesbrevet i min e-Boks og ikke som tidligere som et fysisk brev?
Da påmindelsesordningen begyndte, var e-Boks kun lige taget i brug af offentlige myndigheder, og digital post blev først obligatorisk for borgerne den 1. november 2014. Ved at lade påmindelsesbrevene overgå til digital post nedsætter man udgifter forbundet med afsendelsen og undgår, at breve sendes retur i forbindelser med flytning, fyldte postkasser m.v.

Fra den 6. februar 2017 sendes brevene løbende til e-Boks, og brevene bliver sendt til begge forældre ved delt forældremyndighed, uanset om de bor sammen. Borgere, som er fritaget fra digital post, vil forsat modtage påmindelsen om børnevaccination pr. fysisk brev i overensstemmelse med de gældende regler for obligatorisk digital post.

Jeg mener, at mit barn har fået de vaccinationer, som I skriver i brevet, at det mangler – hvad gør jeg?
Der kan være tilfælde, hvor registreringerne i vaccinationsregisteret ikke er opdaterede, og der således bliver sendt påmindelser til forældre, selvom barnet har fået vaccinationerne.

I denne oversigt er de typiske årsager til manglende registrering i vaccinationsregisteret beskrevet sammen med anvisninger på, hvad du i så fald kan gøre. 

Læs mere årsager til manglende vaccinationer.

De vaccinationer, jeg selv har oprettet, er ikke godkendt af læge - hvad betyder det?
En vaccination oprettet af en borger skal godkendes af en læge, hvis den skal have samme status som lægeoprettede vaccinationer på det vaccinationskort, du selv kan printe ud. Man kan evt. senere selv tjekke op på om vaccinationerne er registreret korrekt ved at logge på www.sundhed.dk.

Borgeroprettede vaccinationer tæller dog på lige fod med lægeoprettede vaccinationer i forhold til påmindelsesordningen. Så hvis en vaccination ikke er blevet registreret for dit barn, kan du selv oprette den. Herefter vil man ikke længere blive påmindet om den manglende vaccination.

Hvorfor er det ikke den korrekte dato for vaccination, der står på vaccinationen på Sundhed.dk?
Der er kun oplysninger om, hvilken uge og år vaccinationen er givet i, hvis den er oprettet på baggrund af lægens indberetning af vaccinationen til sygesikringen. Derfor er datoen sat til onsdag i den uge, selvom vaccinationen kan være givet på en anden dag i ugen.

Vores læge har frarådet vaccination lige nu (fx pga. allergi eller nedsat immunforsvar) – hvordan skal vi forholde os?
I skal følge lægens råd. I vaccinationsregisteret har vi ikke oplysninger om, hvilke børn der evt. ikke kan tåle at blive vaccineret.

Jeg ønsker ikke at få påmindelser, hvordan fravælger jeg det?
På www.ssi.dk/fravalg kan du se, hvordan du fravælger at få påmindelser om manglende børnevaccinationer.