Spørgsmål og svar om påmindelser om børnevaccination

Jeg har logget på Sundhed.dk, men kunne ikke se vaccinationsoplysninger for mit barn?

For at se oplysninger om dine børns vaccinationer på www.sundhed.dk er det en forudsætning, at forældremyndigheden

  • er registreret i CPR-registret efter 27. maj 2004 (gælder alle børn født efter denne dato) eller
  • er afgjort i Statsforvaltningen og er blevet registreret i CPR-registret.

I praksis betyder det, at mange forældre ikke vil kunne se oplysninger for de af deres børn, som er født før den 27. maj 2004.

Årsagen til det er, at information om forældremyndigheden først blev en integreret del af cpr-registeret i 2004.

Dine børn får selv adgang, når de fylder 15 år, og i den forbindelse ophører din adgang.

Hvad nu hvis jeg er fritaget for digital post?

Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage de samme påmindelser men i form af almindeligt brev.

Hvem får påmindelserne?

Hvis begge forældre har forældremyndighed over barnet, vil begge forældre modtage påmindelser. Ellers vil kun den forælder som har forældremyndigheden, modtage påmindelserne. Ligeledes vil det i de tilfælde hvor børn har en værge, være denne som modtager påmindelserne.

Hvordan får jeg slettet vaccinationer på sundhed.dk, der ikke er korrekte?

Kun læger kan slette vaccinationer. Borgere kan dog slette vaccinationer, de selv har oprettet.

Jeg mener, at mit barn har fået de vaccinationer, som I skriver i brevet, at det mangler – hvad gør jeg?

Der kan være tilfælde, hvor registreringerne i vaccinationsregisteret ikke er opdaterede, og der således bliver sendt påmindelser til forældre, selvom barnet har fået vaccinationerne.
I denne oversigt er de typiske årsager til manglende registrering i vaccinationsregisteret beskrevet sammen med anvisninger på, hvad du i så fald kan gøre.

De vaccinationer, jeg selv har oprettet, er ikke godkendt af læge - hvad betyder det?

En vaccination oprettet af en borger skal godkendes af en læge, hvis den skal have samme status som lægeoprettede vaccinationer på det vaccinationskort, du selv kan printe ud. Man kan evt. senere selv tjekke op på om vaccinationerne er registreret korrekt ved at logge på www.sundhed.dk.

Borgeroprettede vaccinationer tæller dog på lige fod med lægeoprettede vaccinationer i forhold til påmindelsesordningen. Så hvis en vaccination ikke er blevet registreret for dit barn, kan du selv oprette den. Herefter vil man ikke længere blive påmindet om den manglende vaccination.

Hvorfor er det ikke den korrekte dato for vaccination, der står på vaccinationen på Sundhed.dk?

Der er kun oplysninger om, hvilken uge og år vaccinationen er givet i, hvis den er oprettet på baggrund af lægens indberetning af vaccinationen til sygesikringen, særligt vaccinationer givet før November 2015. Derfor er datoen sat til onsdag i den uge, selvom vaccinationen kan være givet på en anden dag i ugen.

Vores læge har frarådet vaccination lige nu (fx pga. allergi eller nedsat immunforsvar) – hvordan skal vi forholde os?

I skal følge lægens råd. I vaccinationsregisteret har vi ikke oplysninger om, hvilke børn der evt. ikke kan tåle at blive vaccineret.

Jeg ønsker ikke at få påmindelser, hvordan fravælger jeg det?

www.ssi.dk/fravalg kan du se, hvordan du fravælger at få påmindelser om manglende børnevaccinationer.