Interval mellem børnevaccinationer

For at få barnet vaccineret på den hurtigste og mest hensigtsmæssige måde anbefales det, at vaccinationsprogrammet så vidt muligt overholdes.For at få børnene vaccineret på den hurtigste og mest hensigtsmæssige måde anbefales det, at vaccinationsprogrammet så vidt muligt overholdes.

Ved tilfælde af akut sygdom med høj feber (> 38,5 grader) bør vaccination udskydes. Milde infektioner som almindelig forkølelse, med eller uden feber, giver ikke anledning til at udskyde vaccination.

Eventuel udskydelse af vaccination bør drøftes med lægen.

Er vaccinationsplanen ikke overholdt, bør den eller de manglende vaccinationer gives snarest muligt, se minimumsintervaller i skemaet. 

Der skal aldrig begyndes forfra i en vaccinationsserie, selvom det anbefalede tidsinterval er overskredet. Der fortsættes således med den næste dosis i serien.

Bemærk, at:

  • alle vaccinerne kan gives samtidigt, men med forskellige indstikssteder
  • ingen vacciner må blandes, med mindre det er angivet på pakningen
  • hvis hele vaccinen ikke bliver injiceret, bør man give en erstatnings- vaccine med det samme for at sikre tilstrækkelig beskyttelse.
  • I tilfælde af at en vaccine ikke er opblandet korrekt (fx Pentavac hvor man har glemt HIB-delen) bør der efterfølgende gives en korrekt opblandet vaccine, se yderligere information under relevant vaccine i Vaccineleksikon.

Se også Vejledende intervaller mellem levende og dræbte vacciner.

OBS - Tilpasning til børnevaccinationsprogrammet
Udenlandske børn er ofte vaccineret efter et andet program. Læs her om tilpasning til det danske vaccinationsprogram.

Det kan være hensigtsmæssigt at udlevere en pjece med det danske børnevaccinationsprogram. Denne kan bestilles gratis hjem på dansk, engelsk, arabisk, farsi, polsk, ukrainsk, rumænsk og somali, læs mere her

Vaccine Alder ved vaccination Interval Anbefalet  Min. Maks.

PENTAVAC

(DiTeKiPol-Hib)

 

3 mdr. Mellem 1. og
2. injektion
2 mdr. 2 mdr. Intet
5 mdr.  Mellem 2. og
3. injektion
7 mdr. 6 mdr. Intet 
12 mdr.        

PREVENAR13

(Pneumokok)

3 mdr. Mellem 1. og
2. injektion
2 mdr. 1 mdr. Intet
5 mdr. Mellem 2. og
3. injektion
7 mdr. 2 mdr. Intet
12 mdr.        

MMRVaxpro

(MFR)

15 mdr. Mellem 1. og
2. injektion
Ca. 2½ år 1 mdr. Intet
4 år        

TETRAVAC

(DiTeKiPol) 

 
5 år Fra sidste grund-vaccination 4 år 3 år Intet
DiTe (revaccination)   Fra sidste revaccination Hvert 10. år 10 år Intet

GARDASIL 9

HPV (9-valent)

to-dosis program Mellem 1. og
2. injektion
6 mdr. 5 mdr. 13 mdr. Overskrides dette anbefales et tre-dosis program.

GARDASIL 9

HPV (9-valent)

tre-dosis program Mellem 1. og
2. injektion
1 mdr. 1 mdr. Det anbefales, at alle tre vacciner gives inden for ét år. Ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt.
Mellem 2. og
3. injektion
5 mdr. 3 mdr.