Neisseria gonorrhoeae (DNA) (R-nr. 657)

Indikation

Undersøgelse for seksuelt overførbar infektion, herunder konjunktivit hos nyfødte. Undersøgelsen er specielt velegnet til undersøgelse af svælg- og rektumpodninger, da disse ofte er vanskelige at bedømme ved dyrkningsundersøgelse på grund af vækst af andre bakterier. Ved positive fund ved PCR bør patienten altid indkaldes med henblik på prøvetagning til dyrkning og resistensbestemmelse, da antibiotikaresistens er hyppigt forekommende.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Cervixpodning
  • Urethrapodning
  • Svælgpodning
  • Rektumpodning
  • Førstladt urin
  • Ledvæske

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres 3 gange om ugen. Negativt analysesvar afsendes samme dag.

Ved positivt resultat afventes konfirmatorisk test, og svar afsendes dagen efter.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er tegn på igangværende infektion med N. gonorrhoeae. Negativt resultat udelukker ikke infektion.

Bemærkning

Ved urogenitalprøver fra børn og i andre tilfælde med mulige medicolegale aspekter bør både PCR (høj sensitivitet) og dyrkning (høj specificitet) anvendes. Førstladt urin, fra både mænd og kvinder, er et velegnet materiale til påvisning af N. gonorrhoeae ved PCR Hos kvinder bør urinprøven suppleres med cervixpodning for at opnå maximal sensitivitet. Undersøgelsen bør suppleres med undersøgelse for Chlamydia trachomatis og Mycoplasma genitalium. Samme prøve kan anvendes til de supplerende PCR-undersøgelser.

Gonorré skal anmeldes. Læs mere om anmeldelse via Sundhedsdatastyrelsens Elektronske Indberetningssystem (SEI2).

Analysens princip

Neisseria gonorrhoeae DNA i prøven påvises ved PCR amplificering (Opa). Alle positive resultater konfirmeres ved påvisning af en ikke-relateret N. gonorrhoeae gensekvens (PorA). Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol.

Ca. 1% af urinprøverne indeholder komponenter der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes.

Synonym

Gonokok PCR

Bestillingskode

NPU53029 Syst(spec.)—Neisseria gonorrhoeae(DNA); arb.k.(proc.) = ?
122001030000000 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) DNA/RNA - Ledvæske
122003000100000 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) DNA/RNA - Urin - first-void
122005000010151 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) DNA/RNA - Podning - Svælg
122005000030060 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) DNA/RNA - Podning - Rectum
122005000030400 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) DNA/RNA - Podning - Uretra
122005000030760 Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) DNA/RNA - Podning - Cervix

Svarkode

NPU53029 Syst(spec.)—Neisseria gonorrhoeae(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
75730 835,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00