Mycoplasma pneumoniae makrolidresistens (R-nr. 198)

Indikation

Infektion med Mycoplasma pneumoniae specielt ved behandlingssvigt, recidiv eller hvis familiemedlemmer har fået påvist infektion med makrolidresistente M. pneumoniae.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Prøvemateriale fundet positivt for M. pneumoniae, almindeligvis svælgpodning (fx i UTM) eller sekret fra nedre luftveje
  • Andet prøvemateriale (fx oprenset DNA), der er fundet positiv for M. pneumoniae, kan også undersøges for makrolidresistens

Prøve til M. pneumoniae PCR tages så tidligt som muligt i sygdomsforløbet. Man skal dog være opmærksom på, at resistens kan udvikles gennem forløbet af en infektion, således at stammen ikke er resistent i en tidlig prøve, men resistent i senere prøver.

For prøvetagning til M. pneumoniae PCR (se R-nr. 142).

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) eller blanket nr. 9 "Reference analyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Podninger indsendes i transportmedium eller isotont saltvand. Sekreter fra nedre luftveje i dåse eller spidsglas. Andet materiale indsendes i andet relevant emballage. Al emballage skal indsendes i relevant beskyttelsesemballering.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist = der er påvist mutation, som medfører makrolid resistens inkl. Azithromycin.
  • Ikke påvist = Der er ikke påvist mutation, som medfører makrolid resistens inkl. Azithromycin.
  • Inkonklusiv = Resistensbestemmelse ved mutationspåvisning kan ikke gennemføres, da prøven ikke indeholder tilstrækkelig mængde Mycoplasma pneumoniae DNA.

Svartid

Svar afgives 2-5 hverdage efter prøvens modtagelse. Telefonisk svar afgives, hvis der på rekvisitionsblanketten er anført "Telefonsvar ønskes" og et telefonnummer er oplyst.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved makrolidresistens kan der som alternativ til makrolid behandles med tetracykliner eller quinoloner (bedst moxifloxacin).

Analysesvar "Inkonklusiv" afspejler oftest for lidt M. pneumoniae DNA i prøven til at makrolidresistens analysen kan gennemføres. Ny prøve bør overvejes.

Bemærkning

Hvis prøvematerialet ikke på forhånd er fundet positivt for M. pneumoniae, skal dette undersøges ved samtidig rekvirering af analyse (R-nr. 142Mycoplasma pneumoniae: PCR. (eller R-nr. 184 / R-nr. 1860).

Kun M. pneumoniae positive prøver undersøges for makrolidresistens, (analysen udføres til reduceret pris, hvis der samtidigt er bestilt en Mycoplasma pneumoniae PCR). Undersøgelse for makrolidresistens (R-nr. 198) kan efterbestilles op til en uge efter at en prøve er fundet positiv for M. pneumoniae ved PCR ved telefonisk kontakt til telefon 3268 3194 (udføres i så fald ikke til reduceret pris).

Download:

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Mere end 90% af prøver der er positive for M. pneumoniae kan analyseres (intern validering). Betydende nedsat følsomhed for makrolid hos M. pneumoniae er kun påvist associeret med mutationer i den analyserede region af genet for 23S rRNA.

Specificitet: Antagelig 100%, idet de eftersøgte mutationer kun koder for resistens, og analysen kun udføres på prøver, der er positive for M. pneumoniae. Der er ikke påvist krydsreaktion med andre humane mycoplasmer. Det er dog ikke alle mutationer i det undersøgte DNA-område, der medfører nedsat følsomhed af klinisk betydning.

Analysens princip

Pyrosekventering af en sekvens på 17 nukleotider i domæne V af 23S rRNA genet hos M. pneumoniae, hvor mutationer kan forårsage makrolidresistens.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 198
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Makrolidresistens hos Mycoplasma pneumoniae

Bestillingskode

SSI00198
121232016000000 Mycoplasma pneumoniae resistensgen - Trakealsekret
121232021010205 Mycoplasma pneumoniae resistensgen - Sekret - Trachea
121235000010151 Mycoplasma pneumoniae resistensgen - Podning - Svælg
121236015000000 Mycoplasma pneumoniae resistensgen - Bronkoalveolær lavage {BAL}
121239005000000 Mycoplasma pneumoniae resistensgen - Ekstraheret DNA/RNA

Svarkode

SSI00198

Pris

Artikel nr. Pris 2024
85213 784,00
85214 (tillæg for positiv)  355,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00