Meningitis, pneumo/meningokok (DNA) (R-nr. 108)

Indikation

Mistanke om meningitis forårsaget af Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) eller Neisseria meningitidis (meningokokker).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Spinalvæske mindst 0,5 mL 
  • Serum (0,5 mL)
  • Blod uden tilsætning (1 mL)
  • Blod i EDTA eller citratglas (1 mL)
  • Materiale fra sterile områder mindst 0,5 mL (pleuravæske, ledvæske mm.)

Prøven tages hurtigst muligt. Undersøgelsen kan påvise tilstedeværelse af bakterie DNA også efter påbegyndt antibiotisk behandling.

Rekvirering

Blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Plastrør med skruelåg og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven indsendes hurtigst muligt. Skriv haster og stuetemperatur.

Svar

Påvist eller ikke påvist Streptococcus pneumoniae og/eller Neisseria meningitidis.

Ved påvist Neisseria meningitidis udføres serogruppe bestemmelse (meningokok gruppebestemmelse).

Svartid

Analysesvar afsendes på hverdage dagen efter at prøven er modtaget i laboratoriet. Positive resultater meddeles telefonisk når de foreligger.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Svar på meningokok gruppebestemmelse udsendes så snart de supplerende analyser er gennemført.

Tolkning og reference-værdier/interval

Negativt resultat udelukker ikke infektion med N. meningitidis eller S. pneumoniae, men analysen har en høj sensitivitet. Såfremt prøven er positiv, gives også efterfølgende supplerende svar med nærmere identifikation.

Bemærkning

I forbindelse med lumbalpunktur ved mistanke om bakteriel meningitis bør der samtidig foretages bloddyrkning.

Ved mistanke om meningokoksygdom bør der også indsendes svælgpodning med angivelse af den kliniske mistanke.

Hvis undersøgelsen sigter mod at påvise anden ætiologi end Streptococcus pneumoniae eller Neisseria meningitidis, skal der tillige sendes en spinalvæskeprøve mhp. dette.

Sensitivitet og specificitet

Analysen kan påvise < 5 genom kopier i undersøgt oprenset DNA.

Analysens princip

Multiplex real-time PCR-analyse. Målsekvenser er meningokok-capsular transport genet (ctrA) og pneumokok-autolysin-genet (lytA). I opsættet er indarbejdet en intern samt positiv og negativ kontrol for at sikre validiteten af resultater.

Ved påvisning af Neisseria meningitidis foretages sero-gruppebestemmelse til grupperne A, B, C, 29E, X, Y, Z og W135.

Ved dyrkningsnegativt resultat men pneumokokker påvist ved PCR foretages en PCR genotypning, som kan detektere de hyppigste 40 pneumokok serotyper eller serogrupper (CDC, per 15-05-2018). Dette inkluderer relevante vaccine typer.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 108
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

SSI00108
503801000100000 Meningit-udredning DNA/RNA - Fuldblod
503801000800000 Meningit-udredning DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
503801000900000 Meningit-udredning DNA/RNA - Serum
503801001000000 Meningit-udredning DNA/RNA - Serum eller koagelblod
503801017500000 Meningit-udredning DNA/RNA - Blod (citrat-glas)
503801020000000 Meningit-udredning DNA/RNA - Spinalvæske
503801030000000 Meningit-udredning DNA/RNA - Ledvæske
503801040000000 Meningit-udredning DNA/RNA - Pleuravæske

Svarkode

NPU18085 P—Streptococcus pneumoniae(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28901 P—Neisseria meningitidis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SDY00108

Pris

Artikel nr. Pris 2024
63719 674,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00