Fluconazol (serumkoncentration) (R-nr. 1085)

Indikation

Fluconazol har et bredt terapeutisk vindue og optages normalt godt fra tarmkanalen, hvorfor koncentrationsmåling almindeligvis ikke er anbefalet. I særskilte situationer, så som ønske om peroral fluconazol behandling hos patient med invasiv infektion og formodet nedsat tarmabsorption (eksempelvis korttarmssyndrom mv), betydeligt øget clearance (fx hos intensive patienter med brandsår eller hyperdynamisk kredsløb), tvivl om korrekt dosering hos patient med nedsat nyrefunktion, tvivl om compliance, risiko for betydende interaktioner m.m., kan der være behov for at verificere, at peroral behandling giver et sufficient plasmaniveau. Til gengæld er der ikke vist en klar sammenhæng mellem fluconazol koncentration af toxicitet, hvorfor koncentrationsmåling ikke anbefales af hensyn til dette formål.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 3 mL
  • Serum 1 mL
  • EDTA-blod 3 mL
  • Plasma 1 mL

Prøvetagning efter 5-7 dages behandling og umiddelbart inden ny dosis gives. Ved mistanke om fx dårlig optagelse, interaktioner eller ved bivirkninger eller intolerans tages prøven uanset behandlingsvarighed.

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven opbevares på køl (2-8 °C) eller i transportkølebeholder.

Svar

Koncentration (mg/L).

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 2 hverdage efter at prøven er laboratoriet i hænde. Desuden telefonisk svar ved værdier udenfor terapeutisk niveau, såfremt dette er udbedt og kontakt telefonnummer angivet på rekvisitionen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Der foreligger ikke internationale anbefalinger omkring anbefalet terapeutisk niveau. Den gennemsnitlige maximale (Cmax) og minimale (Cmin) koncentration hos henholdsvis kirurgiske og intensiv-patienter på standard dosis (400 mg dagligt) og hos raske på høj dosis (800 mg dagligt) er angivet nedenfor.

Daglig dosis Intensiv patienter  Kirurgiske patienter  Raske forsøgspersoner 
Cmax  Alm dosis (400 mg  20 mg/L  25 mg/L 
Høj dosis (800 mg)  35 mg/L 
Cmin  Alm dosis (400 mg)  14 mg/L  15 mg/L 
Høj dosis (800 mg)  20 mg/L 

(kilde: Fluconazole rationale document, https://www.eucast.org/, E. Righi et al (Transpl Infect Dis. 2019; 21:e13113, Pea et al, J Antimicrob Chemother. 2014;69(9):2585‐2586.)

E. Righi et al (Transpl Infect Dis. 2019; 21:e13113., doi: 10.1111/tid.13113) og van der Elst (Clin Infect Dis. 2014; 59(11):1527-33, doi: 10.1093/cid/ciu657) fandt signifikant korrelation mellem Cmin>11 mg/L og klinisk succes i henholdsvis voksen og børnepopulationer.

Ud fra dette og ovenstående gennemsnitlige Cmin værdi anbefales nedenstående tentative dalkoncentrations intervaller for behandling af invasive infektioner forårsaget af svampe, der er klassificeret som henholdsvis ”S” (susceptible, standard dose (400 mg dgl eller 6 mg/kg) eller ”I” (Susceptible, Increased exposure 800 mg dgl. eller 12 mg/kg):

Dalkoncentrationen
≤ 11 mg/L: under terapeutisk niveau
>11 mg/L tentativt niveau for svampe klassificeret som ”S” (Susceptible, Standard dose)
>22 mg/L tentativt niveau for svampe klassificeret som ”I” (Susceptible, Increased exposure).

OBS: kombinationsbehandling med flere svampemidler, interfererer IKKE med analysen.

Bemærkning

Analysen er ikke fuldt valideret, og der foreligger ikke internationale anbefalinger omkring anbefalet terapeutisk niveau.

Analysens princip

Fluconazol koncentration bestemmes ved LC-MS/MS. Kombinations svampebehandling interfererer ikke med koncentrationsbestemmelsen af fluconazol.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 1085
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27609: P—Fluconazol; massek = ? mg/L
660191000800000 Koncentrationsmåling Fluconazol - Blod (EDTA-glas)
660191000100000 Koncentrationsmåling Fluconazol - Fuldblod
660191000900000 Koncentrationsmåling Fluconazol - Serum
660191001000000 Koncentrationsmåling Fluconazol - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU27609: P—Fluconazol; massek = ? mg/L

Pris

Artikel nr. Pris 2024
105629 1.108,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00