Voriconazol (serumkoncentration) (R-nr. 607)

Indikation

Ved forventet behandlingsvarighed over 10 dage, behandlingssvigt, bivirkninger eller mistanke om interaktioner eller manglende kompliance.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 3 mL
  • Serum 1 mL
  • EDTA-blod 3 mL
  • Plasma 1 mL

Prøvetagning efter 5 - 7 dages behandling og umiddelbart inden ny dosis gives. Ved mistanke om fx dårlig optagelse, interaktioner eller ved bivirkninger eller intolerans tages prøven uanset behandlingsvarighed.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven opbevares på køl (2-8 °C) eller i transportkølebeholder.

Svar

Koncentration (mg/L).

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 2 hverdage efter at prøven er laboratoriet i hænde. Desuden telefonisk svar ved værdier udenfor terapeutisk niveau, såfremt dette er udbedt og kontakt telefonnummer angivet på rekvisitionen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Dalkoncentration mellem 1-2 og 5,5 milligram/L er ønskeligt, da lavere værdier er vist at være associeret med lavere behandlingsrespons og højere niveau med øget frekvens af bivirkninger. Ved alvorlige infektioner bør dal koncentrationen være mellem 2,0 og 5,5 mg/L.

OBS: kombinationsbehandling med flere svampemidler, interfererer IKKE med analysen.

< 1,0 mg/L: Under terapeutisk niveau.
1,0-5,5 mg/L: Terapeutisk niveau.
> 5,5 mg/L: Over terapeutisk niveau.

Bemærkning

Koncentrationer under den anbefalede niveau ses hyppigt (ca. 30%).

Analysens princip

Voriconazol koncentration bestemmes ved HPLC bestemmelse. Kombinations svampebehandling interfererer ikke med koncentrationsbestemmelsen af voriconazole.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 607
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27136 P—Voriconazol; massek. = ? mg/L
602301000100000 Koncentrationsmåling Voriconazol - Fuldblod
602301000800000 Koncentrationsmåling Voriconazol - Blod (EDTA-glas)
602301000900000 Koncentrationsmåling Voriconazol - Serum
602301001000000 Koncentrationsmåling Voriconazol - Serum eller koagelblod
602301001500000 Koncentrationsmåling Voriconazol - Plasma

Svarkode

NPU27136 P—Voriconazol; massek. = ? mg/L

Pris

Artikel nr. Pris 2024
65221 1.108,00
97083 (tillæg for omkørslen af koncentrationsmåling)  1.517,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00