Isavuconazol (serumkoncentration) (R-nr. 697)

Indikation

Behandlingsstyring ved forventet behandlingsvarighed over 10 dage. Specielt ved utilfredsstillende behandlingsrespons, mistanke om bivirkninger eller interaktioner, eller ved alvorlig infektion med organisme der kan have forhøjet MIC, fx Mucorales (også kaldet zygomyceter).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning ≥ 2 mL
  • Serum ≥ 0,5 mL
  • EDTA-blod ≥ 2 mL
  • Plasma ≥ 0,5 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Svar

Koncentration (mg/L).

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 2 hverdage efter at prøven er laboratoriet i hænde. Desuden telefonisk svar ved værdier udenfor terapeutisk niveau, såfremt dette er udbedt og kontakt telefonnummer angivet på rekvisitionen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Det terapeutiske interval er ikke endeligt afklaret og må forventes at afhænge af sygdommens alvor og svampens følsomhed. I det kliniske randomiserede studie, der førte til lægemidlets godkendelse, varierede dalkoncentrationen fra 0,8 mg/L til 10,0 mg/L, med en middelkoncentration på 3,4 mg/L (SD 1,8 mg/L). Baseret på dette anbefales, indtil yderligere klinisk erfaring er opnået, en dalkoncentration mellem 2-3 og 8-10 mg/L. Ved alvorlige infektioner bør dalkoncentration i den høje ende af spektret tilstræbes.

OBS: Kombinationsbehandling med flere svampemidler interfererer IKKE med analysen.

< 2,0 mg/L: Under terapeutisk niveau.
2,0 - 10 mg/L: Terapeutisk niveau.
> 10 mg/L: Over terapeutisk niveau.

Bemærkning

Der er endnu begrænset erfaring med dette lægemiddel. For de 3 andre skimmelaktive azoler (samme lægemiddelklasse og virkningsmekanisme) har effekten korreleret til den opnåede dalkoncentration og dette er også vist at gælde for isavuconazol i dyremodeller.

Måleområde og måleusikkerhed

Nedre detektionsgrænse er 0,2 mg/L.

Undersøgelsens princip

Isavuconazol koncentration bestemmes ved HPLC bestemmelse.

Synonym

Isavuconazol TDM (Terapeutisk Drug Monitorering)

Bestillingskode

NPU56975 P—Isavuconazol; massek. = ? mg/L

Svarkode

NPU56975 P—Isavuconazol; massek. = ? mg/L

Pris

Artikel nr. Pris 2019
98627 1.482,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter og Svampe
Mykologisk og Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00