Isavuconazol (serumkoncentration) (R-nr. 697)

Indikation

Behandlingsstyring ved forventet behandlingsvarighed over 10 dage. Specielt ved utilfredsstillende behandlingsrespons, mistanke om bivirkninger eller interaktioner, eller ved alvorlig infektion med organisme der kan have forhøjet MIC, fx Mucorales (også kaldet zygomyceter).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning ≥ 2 mL
  • Serum ≥ 0,5 mL
  • EDTA-blod ≥ 2 mL
  • Plasma ≥ 0,5 mL

Prøvetagning som dalværdi umiddelbart inden ny dosis gives. Prøvetagning efter 5-7 dage og ved steady state efter ca. 14 dage. Ved mistanke om fx dårlig optagelse, interaktioner eller ved bivirkninger eller intolerans tages prøven uanset behandlingsvarighed.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven opbevares på køl (2-8 °C) eller i transportkølebeholder.

Svar

Koncentration (mg/L).

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 2 hverdage efter at prøven er laboratoriet i hænde. Desuden telefonisk svar ved værdier udenfor terapeutisk niveau, såfremt dette er udbedt og kontakt telefonnummer angivet på rekvisitionen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Det terapeutiske interval er ikke endeligt afklaret og må forventes at afhænge af sygdommens alvor og svampens følsomhed. I det kliniske randomiserede studie, der førte til lægemidlets godkendelse, varierede dalkoncentrationen fra 0,8 mg/L til 10,0 mg/L, med en middelkoncentration på 3,4 mg/L (SD 1,8 mg/L). I et efterfølgende studie af sammenhæng mellem dalkoncentration effekt og bivirkninger sås bivirkninger hos ca. en tredje del af patienterne. Hos disse var median dalkoncentrationen gennem hele behandlingsforløbet 5,025 mg/L (range 0,64-10,9 mg/L) med en median behandlingsvarighed på 197 dage (range 67-250 dage). Median tid til bivirkninger var 42,5 dage (range 10-201 dage). Til sammenligning var median koncentration 3,295 mg/L (range 0,52-9,7 mg/L) med en median behandlingsvarighed på 33 dage (range 4-166 dage) hos patienter uden bivirkninger. På denne baggrund anbefales nedenstående reference intervaller.

OBS: Kombinationsbehandling med flere svampemidler interfererer IKKE med analysen.

< 2,0 mg/L: Under terapeutisk niveau.
2,0-5,0 mg/L: Terapeutisk niveau.
> 5,0 mg/L: Over terapeutisk niveau.

Ved alvorlige infektioner bør dalkoncentration i den høje ende af spektret tilstræbes.

Bemærkning

Der er endnu begrænset erfaring med dette lægemiddel. For de 3 andre skimmelaktive azoler (samme lægemiddelklasse og virkningsmekanisme) har effekten korreleret til den opnåede dalkoncentration og dette er også vist at gælde for isavuconazol i dyremodeller.

Måleområde og måleusikkerhed

Nedre detektionsgrænse er 0,2 mg/L.

Analysens princip

Isavuconazol koncentration bestemmes ved LC-MS/MS bestemmelse.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 697
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Isavuconazol TDM (Terapeutisk Drug Monitorering)

Bestillingskode

NPU56975 P—Isavuconazol; massek. = ? mg/L
660021000900000 Koncentrationsmåling Isavuconazol - Serum
660021000100000 Koncentrationsmåling Isavuconazol - Fuldblod
660021001000000 Koncentrationsmåling Isavuconazol - Serum eller koagelblod
660021001500000 Koncentrationsmåling Isavuconazol - Plasma
660021000800000 Koncentrationsmåling Isavuconazol - Blod (EDTA-glas)

Svarkode

NPU56975 P—Isavuconazol; massek. = ? mg/L

Pris

Artikel nr. Pris 2024
98627 2.135,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00