Itraconazol (serumkoncentration) (R-nr. 608)

Indikation

Behandlingsstyring ved forventet behandlingsvarighed over 10 dage. Specielt ved utilfredsstillende behandlingsrespons eller mistanke om bivirkninger eller interaktioner.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 3 mL
  • Serum 1 mL
  • EDTA-blod 3 mL
  • Plasma 1 mL

Prøvetagning efter 7-14 dages behandling og umiddelbart inden ny dosis gives. Ved mistanke om fx dårlig optagelse, interaktioner eller ved bivirkninger eller intolerans tages prøven uanset behandlingsvarighed.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven opbevares i køleskab (2-8 °C) eller transportkølebeholder. Prøven sendes hurtigst muligt.

Svar

Koncentration (mg/L).

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 2 hverdage efter at prøven er laboratoriet i hænde. Desuden telefonisk svar ved værdier under terapeutisk niveau såfremt dette er udbedt og kontakt telefonnummer angivet på rekvisitionen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Samlet Itraconazol + hydroxy-itraconazol dalværdi bør ved profylakse eller behandling af ikke alvorlige infektioner ligge på ≥ 1 mg/L.

Reference intervaller for itraconazole alene ved profylakse mod eller behandling af alvorlig infektion er følgende:
> 0.5-4 mg/L ved profylaktisk (forebyggende) behandling.
1-4 mg/L ved behandling af svampeinfektion.
> 4,0 mg/L: Over terapeutisk niveau.

Bemærkning

Koncentrationer under den anbefalede niveau ses hyppigt.

Måleområde og måleusikkerhed

Nedre detektionsgrænse er 0,2 mg/L.

Analysens princip

Itraconazol og dens aktive metabolit hydroxy-itraconazol koncentration bestemmes ved HPLC bestemmelse.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 608
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU29697 P—Itraconazol + metabolit; massek.(liste; proc.)
602201000100000 Koncentrationsmåling Itraconazol - Fuldblod
602201000800000 Koncentrationsmåling Itraconazol - Blod (EDTA-glas)
602201000900000 Koncentrationsmåling Itraconazol - Serum
602201001000000 Koncentrationsmåling Itraconazol - Serum eller koagelblod
602201001500000 Koncentrationsmåling Itraconazol - Plasma

Svarkode

NPU27331 P—Itraconazol; massek. = ? mg/L
NPU27332 P—Hydroxyitraconazol; massek. = ? mg/L
NPU29696 P—Itraconazol+Hydroxyitraconazol; massek. = ? mg/L

Pris

Artikel nr. Pris 2024
65267 2.064,00
97083 (tillæg for omkørslen af koncentrationsmåling)  1.517,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00