Flucytosin (serumkoncentration) (R-nr. 609)

Indikation

Flucytosin har et lille terapeutisk index og udskillelsen er stærkt afhængig af nyrefunktion. Stoffet gives altid sammen med andre svampemidler, helt overvejende amfotericin B, der er nyretoxisk. Flucytosin serum koncentrationen bør derfor følges under behandling.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL
  • EDTA-blod 5 mL
  • Plasma 2 mL

Såvel dalværdier som peakværdier bestemmes. Prøve tages i tørglas umiddelbart før næste dosis (dalværdi) samt ½ time efter intravenøs indgift eller 2 timer efter per oral indgift (peakværdi).

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes på køl (2-8 °C) eller i transportkølebeholder. Forsendelse hurtigst muligt

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Hvis påvist da serumkoncentration (mg/L).

Svartid

Telefonisk og skriftligt svar 1 hverdag efter at prøven er laboratoriet i hænde.

Tolkning og reference-værdier/interval

Værdier under nedenstående reference intervaller er associeret med dårligt behandlingsrespons, niveauer over med øget risiko for bivirkninger.

Dalværdi: 20-40 mg/L.
Peakværdi: 60-80 mg/L.

Analysens princip

HPLC koncentrationsmåling.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 609
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU19770 P—Flucytosin; massek. = ? mg/L
602101000100000 Koncentrationsmåling Flucytosin - Fuldblod
602101000800000 Koncentrationsmåling Flucytosin - Blod (EDTA-glas)
602101000900000 Koncentrationsmåling Flucytosin - Serum
602101001000000 Koncentrationsmåling Flucytosin - Serum eller koagelblod
602101001500000 Koncentrationsmåling Flucytosin - Plasma

Svarkode

NPU19770 P—Flucytosin; massek. = ? mg/L

Pris

Artikel nr. Pris 2024
65322 2.611,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00