Posaconazol (serumkoncentration) (R-nr. 619)

Indikation

Ved forventet behandlingsvarighed over 10 dage, behandlingssvigt, bivirkninger eller mistanke om interaktioner eller utilstrækkelig absorption.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 3 mL
  • Serum 1 mL
  • EDTA-blod 3 mL
  • Plasma 1 mL

Prøvetagning efter 5-7 dages behandling. Ved mistanke om fx dårlig optagelse, interaktioner eller ved bivirkninger eller intolerans tages prøven uanset behandlingsvarighed.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Koncentration (mg/L).

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 2 hverdage efter at prøven er laboratoriet i hænde. Desuden telefonisk svar ved værdier under terapeutisk niveau, såfremt dette er udbedt og kontakt telefonnummer angivet på rekvisitionen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Invasiv aspergillose: Koncentration over 1,0 mg/L.

Forebyggende behandling (profylakse): Koncentration over 0,7 mg/L.

Kommentar: Der er ikke international konsensus vedr. anbefalet koncentrationsområde for profylaktisk og målrettet behandling af invasiv aspergillose. For patienter med invasiv pulmonal aspergillose tyder kliniske og prækliniske data på at dalværdi ved steady state bør være > 1,0 mg/L , da lavere værdier er vist at være associeret med lavere behandlingsrespons. FDA anbefaler niveau over 0,7 mg/L ved profylakse. Ovenstående anbefalinger er i overensstemmelse med EUCAST's anbefalinger. 

OBS: kombinationsbehandling med flere svampemidler influere IKKE på resultatet. 

< 0,7 mg/L: Under terapeutisk niveau.
≥ 0,7: Terapeutisk niveau ved profylakse
≥ 1,0 mg/L: Terapeutisk niveau ved behandling af aspergillus infektion

Bemærkning

Koncentrationer under den anbefalede niveau ses hyppigt.

Analysens princip

Posaconazol koncentration bestemmes ved HPLC bestemmelse. Kombinations svampebehandling interfererer ikke med koncentrationsbestemmelsen af posaconazole.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 619
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27459 P—Posaconazol; massek. = ? mg/L
602001000100000 Koncentrationsmåling Posaconazol - Fuldblod
602001000800000 Koncentrationsmåling Posaconazol - Blod (EDTA-glas)
602001000900000 Koncentrationsmåling Posaconazol - Serum
602001001000000 Koncentrationsmåling Posaconazol - Serum eller koagelblod
602001001500000 Koncentrationsmåling Posaconazol - Plasma

Svarkode

NPU27459 P—Posaconazol; massek. = ? mg/L

Pris

Artikel nr. Pris 2024
68146 1.416,00
97083 (tillæg for omkørslen af koncentrationsmåling)  1.517,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00