Dermatofytter og Malassezia (mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse) (R-nr. 179)

Indikation

Ringorm, hudsvamp, dermatomykose, dermatofytose, onykomykose hvor der er mistanke om resistens mod et eller flere svampemidler. Fx ved terapisvigt eller tilbagefald trods relevant behandling.
Hvis der ikke er mistanke om resistens kan en af følgende undersøgelser Dermatofytter i negle DNA (R-nr. 047), Dermatofytter i hud (PCR) (R-nr. 041) eller Dermatofytter i hår/hårbund (PCR) (R-nr. 042) med fordel rekvireres, da PCR undersøgelsen er mere følsom og svar foreligger efter 2-3 arbejdsdage. Evt. suppleret med undersøgelsen Dermatofytter og Malassezia (mikroskopi og dyrkning) (R-nr. 059).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Hud der formodes angrebet af svampe
  • Hår der formodes angrebet af svampe
  • Neglestykker der formodes angrebet af svampe

Hud: Det angrebne hudparti renses med vand eller sprit, hvorefter periferien skrabes med skarpske til begyndende blødning.

Særlige hudpartier: Hvor skrabning er vanskelig eller smertevoldende kan tages tapeaftryk, men denne metode er mindre sikker. Hudpartiet skal være helt tørt. Den klæbende side af et stykke tape (Scotch brand tape 681) presses mod læsionen. Tapen anbringes på et objektglas med den klæbende side mod glasset og ca. 0,5 cm af tapens ene ende ombukket.

Hår: Angrebne hår udtrækkes med pincet eller pean. Hvis håret er langt, fraklippes den yderste del og den inderste 1-2 cm lange del indsendes som prøvemateriale.

Negle: Der skrabes med skarpske fra de partier af neglen, som viser forandringer, samt fra undersiden af neglens distale del. Specielt detritus under neglens frie kant nær tilhæftning er det værdifuldt af få med.

Prøvetagning skal ske før antimykotisk behandling igangsættes.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Neglestykke i tomt plastrør med skruelåg. Andet prøvemateriale anbringes mellem to objektglas, som indpakkes i et stykke papir og forsynes med patientidentifikation, alternativt i special konvolut (Dermapak 2000). Brug ikke tape til indpakning. Objektglas i papir pakkes i papæske til hudsvampeprøve.

Prøvematerialet bør indsendes hurtigt. Malassezia (Pityrosporum) tåler dårligt udtørring.

Prøven sendes med almindelig post, dog hurtigst mulig transport ved undersøgelse for Malassezia (Pityrosporum).

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svampens navn samt resistens svar hvis påvist.

Svartid

Skriftligt negativt dyrkningssvar afsendes to uger efter prøvens modtagelse, men i sjældne tilfælde findes vækst efter dette tidspunkt, hvilket meddeles i et supplerende svar. Positivt dyrkningsvar afsendes, når det foreligger, tidligst en uge, senest 30 dage efter prøvens modtagelse. Resistens svar kan forventes ca. en uge efter positivt svar.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af en dermatofyt er ensbetydende med at patienten er inficeret med den pågældende svamp. Der er ikke etableret internationalt anerkendte kliniske breakpoints (grænseværdier) for resistens i dermatophytter. Ud fra undersøgelse af en række T. rubrum og T. interdigitale isolater med og uden kendte molekylære resistensmekanismer opfatter SSI isolater med Terbinafine MIC ≤0.125 mg/L som følsomme og de med MIC >0.125 som resistente. Tilsvarende betragtes isolater med itraconazole MIC ≤1 mg/L som følsomme og >1 mg/L som resistente. Disse grænseværdier vil blive justeret så snart EUCAST breakpoints etableres.

Bemærkning

Terbinafin resistens i T. rubrum og i T. interdigitale infektioner rapporteres i stigende omfang. Op til 30% resistens ses i lande som Indien, mens vi herhjemme ser resistens sporadisk. Behandlingssvigt kan skyldes manglende kompliance, dårlige penetration ud i en fortykket inficeret negl, forkert diagnose eller resistens.

I nogle tilfælde findes mikroskopien positiv for svampeelementer, men dyrkningen er negativ. Dette ses ret hyppigt ved neglemykoser, men afhænger derudover af mængden og kvaliteten af prøvematerialet. Ved mistanke om dermatofyt infektion kan en af de ovenfor nævnte PCR analyser med fordel rekvireres. Man kan i visse tilfælde overveje også at undersøge specifikt for gær- og skimmelsvampe, idet disse ikke altid vokser frem ved hudsvampedyrkningen på grund af anvendelse af selektive substrater.

Analysens princip

Evt. mikroskopi. Dyrkning på selektive substrater. Morfologisk eller evt. molekylærbiologisk identifikation af svampe med klinisk betydning. Resistensbestemmelsen er en MIC bestemmelse i flydende medium og følger anbefalingerne fra den Europæiske referencekomité (EUCAST) med følgende modifikationer: 1) tilsætning af cycloheximid og chloramplenicol i mediet og 2) forlænget inkubationstid (fem dages inkubation eller længere ved insufficient vækst).

Bestillingskode

SSI00179
211004007000000 Dermatofyter Mikroskopi, dyrkning og resistens - Hud - skrab
211007024000000 Dermatofyter Mikroskopi, dyrkning og resistens - Hårstrå
211004005000000 Dermatofyter Mikroskopi, dyrkning og resistens - Negl

Svarkode

SSI00179

Pris

Artikel nr. Pris 2020
100623 616,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00