Dermatofytter i negle (DNA) (R-nr. 047)

Indikation

Mistanke om onykomykose eller fodsvamp.

Hvis der tillige mistænkes gærsvampe infektion, skal undersøgelserne for fod- og neglesvamp: PCR for dermatofytter (R-nr. 041) samt dyrkning for Candida (R-nr. 1063) rekvireres.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Neglestykker der formodes angrebet af fodsvamp
  • Hudskæl fra hudområde på fod der formodes angrebet af hudsvamp

Der skrabes med skarpske fra de partier af neglen, som viser forandringer, samt fra undersiden af neglens distale del. Specielt detritus under neglens frie kant nær tilhæftning er det værdifuldt af få med. Ved undersøgelse for hudsvamp skrabes med skarpske fra det angrebne område (typisk i tå-interstitser af fodsål). I begge tilfælde er det væsentligt at indsende materiale både i eppendorfrør SAMT i mellem objektglas (eller special konvolut (Dermapak 2000)), da sidstnævnte anvendes, hvis endeligt svar ikke kan opnås ved PCR alene. Se nedenfor.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøvematerialet indsendes dels i eppendorfrør dels i mellem to objektglas. Eppendorfrør pakkes i beskyttelsesrør og objektglas i tilhørende papæske (med mindre special konvolut (Dermapak 2000) anvendes). Begge forsynes med patientidentifikation. Brug ikke tape til indpakning. Større neglestykker, hvor objektglas ikke er anvendelige, kan indsendes i epperdorfrør og prøverør med skruelåg.

Svar

Påvist eller ikke påvist samt evt. artsidentifikation.

Svartid

Svar foreligger inden for 3 arbejdsdage efter modtagelse af prøven i laboratoriet. Såfremt prøven er dermatofyt positiv men ikke T. rubrum positiv, vil species identifikation ske ved molekylærbiologisk identifikation (sekventering) og svar vil foreligge efter yderligere 3 dage. I enkelte tilfælde (ca. 2%) vil dyrkning være nødvendigt for at kunne foretage artsidentifikation, hvorfor endeligt svar vil foreligge senest 3 uger efter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Der vil være følgende svarmuligheder:

  1. Dermatofyt ikke påvist. 
  2. Trichophyton rubrum påvist.
  3. Dermatofyt påvist, svar følger.
  4. Prøven indeholder inhiberende faktorer og dyrkningssvar følger.

Svar 3: Vil blive efterfulgt af endeligt svar med artsidentifikation, når denne foreligger på baggrund af molekylærbiologisk identifikation eller dyrkningsundersøgelser forudsat, at der er indsendt prøvemateriale både i eppendorfrør (anvendes til PCR analysen) SAMT i mellem objektglas (eller anden specialemballage, fx konvolut (Dermapak 2000) (anvendes til dyrkning).

Svar 4: Er udtryk for, at prøven indeholder faktorer, der hæmmer PCR reaktionen, så denne ikke forløber optimalt, og prøven vil derefter for en sikkerheds skyld blive dyrket og identificeret på traditionel vis forudsat, at der er indsendt prøvemateriale både i eppendorfør SAMT i mellem objektglas (eller anden specialemballage, fx konvolut (Dermapak 2000).  

Påvisning af en dermatofyt er som hovedregel ensbetydende med, at patienten er inficeret med den pågældende svamp. Genusidentifikationen har betydning for valg af behandling ved infektioner, der kræver systemisk behandling, idet Epidermophyton og Trichophyton arter er fuldt følsomme for terbinafin, mens Microsporum arter ikke er. Species navn har betydning for identifikation af potentielle smittekilder og -veje.

Bemærkning

Ekstern kvalitetssikring

Dermatofyt PCR scorede 100% (5/5) i core-panelet i seneste EQA pilotstudie (DERMA18) rundsendt af Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD, https://www.qcmd.org/).

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Analysen påviser ca. 20% flere fod/neglesvamps tilfælde end dyrkning.

Analysens princip

DNA fra enhver dermatofyt samt fra T. rubrum påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Prøver med positivt resultat for dermatofytter men negativt resultat for T. rubrum artsbestemmes ved molekylærbiologisk identifikation, når muligt, eller ved dyrkning med morfologisk identifikation. Validiteten af et negativt PCR resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol, da der i enkelte prøver kan forekomme komponenter, der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Hæmmende og kan derfor ikke bedømmes og prøven dyrkes efterfølgende såfremt materiale også er indsendt mellem objektglas.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 047
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

SSI00847
SSI00947 Negl-Dermatofyt (DNA)
220504005040340 Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA - Negl - Fod
220504007040340 Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA - Hud - skrab - Fod

Svarkode

SSI00947 Negl-Dermatofyt (DNA)
SSI00047 Negl-Dermatofyt (Molekylærbiologisk ID)
SSI00847 Negl-Dermatofyt (Dyrkning)
SSI00080 Molekylærbiologisk ident. (DNA)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
61623, 61624 728,00
64038 (tillæg for dyrkning)  540,00
88269, 88270 (tillæg for manglende prøvemateriale)  55,00/55,00
90587, 91215   774,00/2.205,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00