Dermatofytter i hår/hårbund (DNA) (R-nr. 042)

Indikation

Formodning om dermatofytinfektion i hår og hårbund. Ringorm, hudsvamp, dermatomykose, dermatofytose.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Hud der formodes angrebet af svampe
  • Hår der formodes angrebet af svampe 

Hud: Det angrebne hudparti renses med vand eller sprit, hvorefter periferien skrabes med skarpske.

Hår: Angrebne hår udtrækkes med pincet eller pean. Hvis håret er langt, fraklippes den yderste del og den inderste 1-2 cm lange del indsendes som prøvemateriale.

I begge tilfælde er det væsentligt at indsende materiale både i eppendorfrør SAMT i mellem objektglas (eller special konvolut (Dermapak 2000)), da sidstnævnte anvendes, hvis endeligt svar ikke kan opnås ved PCR alene. Se nedenfor.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Steril skarpske eller saks. Prøvematerialet indsendes dels i Eppendorfrør dels i mellem to objektglas. Eppendorfrør pakkes i beskyttelsesrør og objektglas i tilhørende papir og beholder (eller i en special konvolut (Dermapak 2000)) til hudsvampeprøve. Begge dele forsynes med patientidentifikation. Brug venligst ikke tape til indpakning.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svampens navn hvis der påvises svamp.

Svartid

Foreløbigt svar med svampegenus afgives inden for 3 dage efter modtagelse i laboratoriet. Endeligt svar med artsidentifikation forventes efter yderligere 3 dage. I enkelte tilfælde (ca. 2%) vil dyrkning være nødvendigt for at kunne foretage artsidentifikation, hvorfor endeligt svar vil foreligge senest 3 uger efter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Der er følgende svarmuligheder:

  1. Dermatofyt ikke påvist
  2. Trichophyton species påvist, svar følger
  3. Microsporum canis/audouinii påvist, svar følger
  4. Dermatofyt påvist, svar følger
  5. Prøven indeholder inhiberende faktorer og dyrkningssvar følger

Svar 2-4: Vil blive efterfulgt af endeligt svar med artsidentifikation, når denne foreligger på baggrund af molekylærbiologiske analyser eller dyrkningsundersøgelser forudsat, at der er indsendt prøvemateriale både i eppendorfrør (anvendes til PCR analysen) SAMT i mellem objektglas (eller specialkonvolut (Dermapak 2000) der anvendes til dyrkning.

Svar 5: Er udtryk for, at prøven indeholder faktorer, der hæmmer PCR reaktionen så denne ikke forløber optimalt, og prøven vil derefter for en sikkerheds skyld blive dyrket og identificeret på traditionel vis forudsat, at der er indsendt prøvemateriale både i eppendorfrør SAMT i mellem objektglas.

Påvisning af en dermatofyt er som hovedregel ensbetydende med, at patienten er inficeret med den pågældende svamp. Genusidentifikationen har betydning for valg af behandling ved infektioner, der kræver systemisk behandling, idet Epidermophyton og Trichophyton arter er fuldt følsomme for terbinafin, mens Microsporum arter ikke er. Species navn har betydning for identifikation af potentielle smittekilder og -veje.

Bemærkning

Ved mistanke om fod- eller neglesvamp bør analyse R-nr. 047 anvendes, da første trin i disse analyser involverer specifik påvisning af T. rubrum, som er den hyppigste årsag til fod og neglesvamp. Ved mistanke om Candida eller Malassezia infektion skal undersøgelse for dette bestilles separat R-nr. 051 Gær- og skimmelsvampe (Candida og Aspergillus) (påvisning og identifikation) og R-nr. 053 Malassezia (mikroskopi).

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Analysen er ved sammenligning med mikroskopi og dyrkning mindst lige så sensitiv ved test af hud og hår, men 20% mere sensitiv ved test af negle.

Specificitet: Analysen er mere specifik end traditionel mikroskopi og dyrkning, da mikroskopipositive men dyrkningsnegative prøver ved PCR får artsidentifikation.

Analysens princip

PCR undersøgelse for dermatofyter og specifikt for Trichophyton species og Microsporum canis og M. audouinii. Prøver med positivt resultat for dermatofyter men uden artsidentifikation artsbestemmes ved molekylærbiologiske analyser, når muligt, eller ved dyrkning med morfologisk identifikation. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol, da der i enkelte prøver kan forekomme komponenter, der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Hæmmende og kan derfor ikke bedømmes, hvorefter prøven dyrkes såfremt materiale også er indsendt mellem objektglas.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 042
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Dermatofyt, dermatophyt, ringorm, Tinea capitis

Bestillingskode

SSI00942 Hår-Dermatofyt (DNA)
220501001100000 Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA - Hår og skrab fra hud
220507024000000 Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA - Hårstrå

Svarkode

SSI00942 Hår-Dermatofyt (DNA)
SSI00042 Hår-Dermatofyt (Molekylærbiologisk ID)
SSI00842 Hår-Dermatofyt (Dyrkning)
SSI00080 Molekylærbiologisk ident. (DNA)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
78934, 78936 1.310,00
78937 (tillæg for udvidet PCR) 353,00
78939 (tillæg for dyrkning) 540,00
88269, 88270 (tillæg for manglende prøvemateriale) 55,00/55,00
90587, 91215 (evt. tillæg for molekylærbiologisk identifikation (DNA)) 774,00/2.205,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00