Dermatofytter i hud (DNA) (R-nr. 041)

Indikation

Formodning om dermatofytinfektion i hud. Ringorm, hudsvamp, dermatomykose, dermatofytose.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Hud der formodes angrebet af svampe

Hud: Det angrebne hudparti renses med vand eller sprit, hvorefter periferien skrabes med skarpske. Det er vigtigt at indsende materiale både i eppendorfrør SAMT i mellem objektglas (eller special konvolut (Dermapak 2000)), da sidstnævnte anvendes, hvis endeligt svar ikke kan opnås ved PCR alene. Se nedenfor.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Steril skarpske eller saks. Prøvematerialet indsendes dels i Eppendorfrør, dels i mellem to objektglas. Eppendorfrør pakkes i beskyttelsesrør og objektglas i medfølgende papir og æske (eller i en special konvolut (Dermapak 2000)) til hudsvampeprøve. Begge dele forsynes med patientidentifikation. Brug venligst ikke tape til indpakning.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svampens navn hvis der påvises svamp.

Svartid

Inden for 3 dage efter modtagelse i laboratoriet afgives endeligt svar på negative prøver samt prøver med påvisning af T. rubrum. For øvrige prøver afgives foreløbigt svar inden for 3 dage, efterfulgt af endeligt svar med artsidentifikation efter yderligere 3 dage. I enkelte tilfælde (ca. 2%) vil dyrkning være nødvendigt for at kunne foretage artsidentifikation, hvorfor endeligt svar vil foreligge senest 3 uger efter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Der er følgende svarmuligheder:

  1. Dermatofyt ikke påvist
  2. Trichophyton rubrum påvist
  3. Dermatofyt påvist, svar følger
  4. Prøven indeholder inhiberende faktorer og dyrkningssvar følger

Svar 3: Vil blive efterfulgt af endeligt svar med artsidentifikation, når denne foreligger på baggrund af molekylærbiologisk identifikation eller dyrkningsundersøgelser forudsat, at der er indsendt prøvemateriale både i eppendorfrør (anvendes til PCR analysen) SAMT i mellem objektglas (eller anden specialemballage, fx konvolut (Dermapak 2000) (anvendes til dyrkning).

Svar 4: Er udtryk for, at prøven indeholder faktorer, der hæmmer PCR reaktionen, så denne ikke forløber optimalt, og prøven vil derefter for en sikkerheds skyld blive dyrket og identificeret på traditionel vis forudsat, at der er indsendt prøvemateriale både i eppendorfrør SAMT i mellem objektglas (eller anden specialemballage, fx konvolut (Dermapak 2000)).

Påvisning af en dermatofyt er som hovedregel ensbetydende med, at patienten er inficeret med den pågældende svamp. Genusidentifikationen har betydning for valg af behandling ved infektioner, der kræver systemisk behandling, idet Epidermophyton og Trichophyton arter er fuldt følsomme for terbinafin, mens Microsporum arter ikke er. Species navn har betydning for identifikation af potentielle smittekilder og -veje.

Bemærkning

Ved mistanke om neglesvamp bør analyse R-nr. 047 anvendes, da første trin i disse analyser involverer specifik påvisning af T. rubrum, som er den hyppigste årsag til fod og neglesvamp. Ved mistanke om Candida eller Malassezia infektion skal undersøgelse for dette bestilles separat R-nr. 051: Gær- og skimmelsvampe (Candida og Aspergillus) (påvisning og identifikation) og R-nr. 053: Malassezia (mikroskopi).

Ekstern kvalitetssikring

Dermatofyt PCR scorede 100% (5/5) i core-panelet i seneste EQA pilotstudie (DERMA18) rundsendt af Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD, https://www.qcmd.org/).

Analysens princip

DNA fra enhver dermatofyt samt fra T. rubrum påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Prøver med positivt resultat for dermatofytter men negativt resultat for T. rubrum artsbestemmes ved molekylærbiologisk identifikation, når muligt, eller ved dyrkning med morfologisk identifikation. Validiteten af et negativt PCR resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol, da der i enkelte prøver kan forekomme komponenter, der hæmmer PCR.

For disse prøver svares: Hæmmende og kan derfor ikke bedømmes og prøven dyrkes efterfølgende såfremt materiale også er indsendt mellem objektglas.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm)
Internt reference nummer: R-nr. 041
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Dermatofyt, dermatophyt, ringorm, Tinea

Bestillingskode

SSI00941 Hudovf-Dermatofyt (DNA)
220504007000000 Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA - Hud - skrab

Svarkode

SSI00941 Hudovf-Dermatofyt (DNA)
SSI00041 Hudovf-Dermatofyt (Molekylærbiologisk ID)
SSI00841 Hudovf-Dermatofyt (Dyrkning)
SSI00080 Molekylærbiologisk ident. (DNA)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
78940, 78941 743,00
78942 (tillæg for udvidet PCR)  353,00
78943 (tillæg for dyrkning) 420,00
88269, 88270 (tillæg for manglende prøvemateriale) 55,00/55,00
90587, 91215 (evt. tillæg for molekylærbiologisk identifikation (DNA)) 774,00/2.205,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00