Dermatofytter og Malassezia (mikroskopi og dyrkning) (R-nr. 059)

Indikation

Ringorm, hudsvamp, dermatomykose, dermatofytose, onykomykose hvor der primært er mistanke om pityriasis eller infektion med en svamp, der ikke er en dermatofyt. Ved mistanke om dermatofyt infektion kan en af følgende undersøgelser Dermatofytter i negle DNA (R-nr. 047), Dermatofytter i hud (PCR) (R-nr. 041) eller Dermatofytter i hår/hårbund (PCR) (R-nr. 042) med fordel rekvireres, da PCR undersøgelsen er mere følsom og svar foreligger efter 2-3 arbejdsdage. Evt. suppleret med undersøgelsen Dermatofytter og Malassezia (mikroskopi og dyrkning) (R-nr. 059).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Hud der formodes angrebet af svampe
  • Hår der formodes angrebet af svampe
  • Neglestykker der formodes angrebet af svampe

Hud: Det angrebne hudparti renses med vand eller sprit, hvorefter periferien skrabes med skarpske til begyndende blødning.

Særlige hudpartier: Hvor skrabning er vanskelig eller smertevoldende kan tages tapeaftryk, men denne metode er mindre sikker. Hudpartiet skal være helt tørt. Den klæbende side af et stykke tape (Scotch brand tape 681) presses mod læsionen. Tapen anbringes på et objektglas med den klæbende side mod glasset og ca. 0,5 cm af tapens ene ende ombukket.

Hår: Angrebne hår udtrækkes med pincet eller pean. Hvis håret er langt, fraklippes den yderste del og den inderste 1-2 cm lange del indsendes som prøvemateriale.

Negle: Der skrabes med skarpske fra de partier af neglen, som viser forandringer, samt fra undersiden af neglens distale del. Specielt detritus under neglens frie kant nær tilhæftning er det værdifuldt af få med.

Prøvetagning skal ske før antimykotisk behandling igangsættes.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Neglestykke i tomt plastrør med skruelåg. Andet prøvemateriale anbringes mellem to objektglas, som indpakkes i et stykke papir og forsynes med patientidentifikation, alternativt i special konvolut (Dermapak 2000). Brug ikke tape til indpakning. Objektglas i papir pakkes i papæske til hudsvampeprøve.

Prøvematerialet bør indsendes hurtigt. Malassezia (Pityrosporum) tåler dårligt udtørring.

Prøven sendes med almindelig post, dog hurtigst mulig transport ved undersøgelse for Malassezia (Pityrosporum).

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svampens navn, hvis der påvises svamp.

Svartid

Skriftligt negativt dyrkningssvar afsendes 2 uger efter prøvens modtagelse, men i sjældne tilfælde findes vækst efter dette tidspunkt, hvilket meddeles i et supplerende svar. Positivt dyrkningsvar afsendes, når det foreligger, tidligst 1 uge, senest 30 dage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Malassezia (Pityrosporum) er en del af hudens normalflora. Den findes hos raske bærere på gærform men danner hyfer, når den er årsag til infektion. Dette giver et karakteristisk "spaghetti med kødboller" billede ved mikroskopi. Påvisning af en dermatofyt er ensbetydende med at patienten er inficeret med den pågældende svamp. Påvisning af gær- og/eller skimmelsvampe, specielt i negleskrab, må vurderes kritisk. Diagnosen bør sikres ved gentagne isoleringer af samme species.

Bemærkning

I nogle tilfælde findes mikroskopien positiv for svampeelementer, men dyrkningen er negativ. Dette ses ret hyppigt ved neglemykoser, men afhænger derudover af mængden og kvaliteten af prøvematerialet. Ved mistanke om dermatofyt infektion kan en af de ovenfor nævnte PCR analyser med fordel rekvireres. Man kan i visse tilfælde overveje også at undersøge specifikt for gær- og skimmelsvampe, idet disse ikke altid vokser frem ved hudsvampedyrkningen på grund af anvendelse af selektive substrater.

Analysens princip

Evt. mikroskopi. Dyrkning på selektive substrater. Morfologisk eller evt. molekylærbiologisk identifikation af svampe med klinisk betydning.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 059
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Hudsvampeundersøgelser, Dermatophyt

Bestillingskode

SSI00059

Svarkode

SSI00059

Pris

Artikel nr. Pris 2024
469 457,00
90587, 91215 (evt. tillæg for molekylærbiologisk identifikation (DNA)) 774,00/2.205,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00