Candida og Aspergillus (dyrkning og resistensbestemmelse) (svampemidler til vaginitis, otitis og hudinfektioner) (R-nr. 1063)

Indikation

Udredning for otitis externa, hud eller slimhindeinfektion med gær eller skimmelsvampe, og hvor der ønskes resistensbestemmelse af svampen til vejledning for valg af antimykotikum til topikal eller peroral administration.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Podning eller afskrab fra det afficerede område

Med kulpodepind opfanges sekret/belægning, gerne efter skrab fra områder med belægninger.

Prøvetagning før behandling påbegyndes, eller under behandling, hvis resistens udvikling mistænkes.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab og beskyttelsesrør eller beholder. Ikke podepind i tørglas, da gærsvampe dårligt tåler udtørring.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Påvist eller ikke påvist samt resistens svar hvis påvist.

Svartid

Skriftligt svar om påvisning afsendes indenfor ca. 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse. Svar om arts- og resistensbestemmelsen af fundne gærsvampe afsendes efter yderligere ca. 1-3 hverdage.

Tolkning og reference-værdier/interval

Resistenssvaret afgives som MIC værdi (mg/L), der angiver den mindste koncentration, der hæmmer svampens vækst. Det vil sige jo lavere MIC værdi, jo mere følsom. MIC værdier oversættes efter EUCAST S/I/R klassifikation, som blev revideret for nyligt https://www.eucast.org/astoffungi/clinicalbreakpointsforantifungals/. For de topikale midler er der ikke etableret EUCAST kliniske breakpoints. Disse oversættes i henhold til vores kliniske erfaring som anført i tabellen nedenfor.

S: Følsom, stoffet kan anbefales. (S står for ”Susceptible”)

I: Følsom under forudsætning af at det kan påregnes, at svampeceller vil udsættes for høj koncentration (lokalbehandling eller for fluconazol: høj oral dosis) og evt. forlænget behandlingsvarighed. (I står for ”susceptible, Increased exposure”)

R: Resistent, alternativt præparat anbefales. (R står for ”Resistant”).

Anvendte grænseværdier (mg/L) for Candida species med EUCAST metode.

Svampemiddel (S) (I) (R)
Terbinafin
Clotrimazol ≤0,125 0,25-0,5 >0,5
Miconazol ≤0,125 0,25-0,5 >0,5

* Kliniske breakpoints findes ikke for terbinafin, og derfor kan der ikke gives en S/I/R klassifikation for terbinafin MIC værdierne. Generelt er svampen mere og mere følsom jo lavere MIC værdien er. Terbinafin serumkoncentrationer overstiger sjældent 1 mg/L ved systemisk behandling. Ring gerne til laboratoriet hvis klinisk vejledning ønskes.

Anvendte grænseværdier (mg/L) for Aspergillus species med EUCAST. 

Svampemiddel (S) (I) (R)
Terbinafin 
Clotrimazol ≤1 2 >2
Miconazol ≤1 2 >2

 

* Kliniske breakpoints findes ikke for terbinafin og derfor kan der ikke gives en S/I/R klassifikation for terbinafin MIC værdierne. Generelt er svampen mere og mere følsom jo lavere MIC værdien er. Terbinafin serumkoncentrationer overstiger sjældent 1 mg/L ved systemisk behandling. Ring gerne til laboratoriet, hvis klinisk vejledning ønskes.

Bemærkning

MIC værdier for forskellige stoffer kan ikke umiddelbart sammenlignes, da koncentrationen af de forskellige stoffer i mennesker under behandling er forskellig.

Analysens princip

Mikroskopi og aerob dyrkning, identifikation af svampe med klinisk betydning. Resistensbestemmelsen er en MIC bestemmelse og følger anbefalingerne fra den Europæiske referencekomité (EUCAST). Princippet i testen er en undersøgelse af, hvilken koncentration af svampemiddel i et flydende vækstmedium der mindst skal være tilstede for at hæmme svampens vækst. Metoden er internt evalueret på en lang række stammer med og uden kendt resistens, og grænseværdier er etableret i henhold hertil. Resistensbestemmelsen omfatter som standard amphotericin, terbinafin (for skimler), clotrimazol, miconazol, fluconazol (for gær) og itraconazol (samt flucytosin og natamycin i udvalgte tilfælde, hvor det skønnes klinisk relevant). I enkeltstående tilfælde anvendes molekylærbiologisk identifikation (sekventering) af vanskeligt identificerbare svampe.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diver reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 1063
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

SSI00063
200455000000000 Candida (gærsvampe) resistensbestemmelse (topikale midler) - Podning
200455046000000 Candida (gærsvampe) resistensbestemmelse (topikale midler) - Sekret - podning
200454010000000 Candida (gærsvampe) resistensbestemmelse (topikale midler) - Afskrab
200465000000000 Aspergillus resistensbestemmelse (topikale og orale midler) - Podning
200465046000000 Aspergillus resistensbestemmelse (topikale og orale midler) - Sekret - podning
200464010000000 Aspergillus resistensbestemmelse (topikale og orale midler) - Afskrab

Svarkode

SSI00063

Pris

Artikel nr. Pris 2024
54867 1.693,00
54869 (tillæg for positiv pr. gærsvamp) 2.404,00
90587, 91215 (evt. tillæg for molekylærbiologisk identifikation (DNA))  774,00/2.205,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00