Gær- og skimmelsvampe (Candida og Aspergillus) (påvisning og identifikation) (R-nr. 051)

Indikation

Formodning om svampeinfektion, hvor resistensbestemmelse ikke er indiceret.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Sekret fra nedre luftveje: 0,5-2 mL ekspektorat, larynx- og trakealsekret eller bronkoskopisk ophentet materiale, fx BAL. Ekspektorat bør ophostes i sterilbeholder efter forudgående mundskylning og ikke hentes fra "spyttekrus". Sugning bør kun finde sted, mens kateterets spids befinder sig i larynx/trachea.
  • Sekret fra mundhule, øjne, øre: Podemateriale fra mundslimhinde, tonsiller, rhinopharynx, larynx, bihuler, øjne og ører. Evt. aspirat fra mellemøre og bihuler. Det er vigtigt kun at berøre det slimhindeområde, som skal undersøges, og at opsuge tilstrækkeligt sekret på podepinden. 
  • Spinalvæske: Spinalvæske 2-3 mL. Huden desinficeres omhyggeligt på indstikstedet. Der udtømmes 2-3 mL væske i et tomt rør. 
  • Sterile områder: Væsker: Ascitesvæske, ledvæske, pleuravæske, drænvæske og lignende 2-3 mL. Indsendelse af materiale på podepind bør om muligt undgås; den giver for lidt prøvemateriale og umuliggør mikroskopi. 
  • Væv: Biopsier og sektionsmateriale, derunder hjerteblod og spinalvæske fra sektion. 
  • Pus: Fra absces, cicatrice mm. 2-3 mL. Indsendelse af materiale på podepind bør om muligt undgås; den giver for lidt prøvemateriale og umuliggør mikroskopi. 
  • Sårsekret: Podemateriale på kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab. Tilblanding af bakterier fra tilstødende hud og slimhinder skal søges undgået. 
  • Fremmedlegemer: Kateterspidser, osteosyntesemateriale o.a. Væsker og pus udtages ved perkutan punktur eller ved punktur af drænslange nær patienten. Aldrig fra beholder eller flaske langt fra patienten. Desinficér hud eller slange med sprit eller klorhexidinsprit.

Prøvetagning tidligst muligt i sygdomsforløbet. Helst før antimykotisk behandling.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Rekvirering af undersøgelse for "endemiske svampe" noteres i feltet "Andre undersøgelser" og aftales desuden telefonisk (Se endvidere antistofundersøgelse for endemiske svampe).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kulpodepind i SSI transportmedium (Stuart) eller ESwab, plastrør med skruelåg, fæcesrør, ventrikelskyllevandsflaske, ekspektoratdåse, bloddyrkningsflasker. Ikke podepind i tørglas, da gærsvampe dårligt tåler udtørring. Beskyttelsesrør eller -beholder.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Urin til kvantitativ svampeundersøgelse transporteres i kølebeholder alternativt som inokuleret flexicult. Øvrige prøver almindelig post. Forsendelsestiden skal være så kort som mulig.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Almindelig svampeundersøgelse: Skriftligt svar om påvisning afsendes ca. 1-3 døgn efter prøvens modtagelse. Svar om artsbestemmelse af fundne svampe afsendes 1-4 hverdage efter påvisning.

Tolkning og reference-værdier/interval

Mundhule, svælg, genitalia, ekspektorat og fæces: Gærsvampe forekommer normalt på slimhinder, hvorfor påvisning af enkelte svampekolonier almindeligvis er uden klinisk betydning. Påvisning af en del eller mange svampekolonier kan have diagnostisk værdi. Tilsvarende gælder for skimmelsvampe, hvor også gentagne fund støtter diagnosen.

Urin: Da gærsvampe forekommer normalt på urethras slimhinde, bør påvisning vurderes kritisk.

Blod, spinalvæske, pus fra abscesser, biopsier ol.: Hvis prøven er udtaget sterilt, er påvisning af blot enkelte gærsvampe (Cryptococcus, Candida mfl.) eller skimmelsvampe næsten altid sikkert bevis for infektion med den pågældende svamp.

Materiale fra de nedre luftveje inkl. BAL: Da skopet/suget føres igennem mund eller næse vil fundet af Candida i langt de fleste tilfælde skyldes tilblanding af koloniserende flora herfra. Derimod vil påvisning af blot enkelte Aspergillus, Fusarium eller zygoyceter fra en risiko være et relevant tegn på sandsynlig infektion.

Bemærkning

Endemiske svampearter, fx Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis og Penicillium marneffei, forekommer her i landet som sjældne, importerede tilfælde. Disse svampe kræver specielle undersøgelsesprocedurer. Laboratoriet kan foretage eller foranledige undersøgelse for sådanne svampe.

Analysens princip

Mikroskopi og aerob dyrkning, identifikation af svampe med klinisk betydning. Den almindelige svampeundersøgelse omfatter gær- og skimmelsvampe. I enkeltstående tilfælde anvendes molekylærbiologisk identifikation (sekventering) af vanskeligt identificerbare svampe. Efter anmodning kan foretages eller foranlediges undersøgelse for endemisk forekommende svampearter som sjældent ses i Danmark.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 051
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

SSI00051

Svarkode

SSI00051

Pris

Artikel nr. Pris 2024
460 816,00
90587, 91215 (evt. tillæg for molekylærbiologisk identifikation (DNA))  774,00/2.205,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00