Anne-Marie Vangsted

Anne-Marie Vangsted

Kontakt

Anne-Marie Vangsted , Biobank, Medfødte sygd. & Vac.beredskab / Biobank, Medfødte Sygd. & Vac.beredskab
T. 32685305 @. amva@ssi.dk

Ansvarsområder

Anne-Marie Vangsted har siden november 2021 været faglig direktør på Statens Serum Institut for Biobank, Digital Infrastruktur & Højkapacitetsdiagnostik. Hun er oprindeligt uddannet farmaceut og har de sidste 20 år haft en karriere i Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncern med fokus på ledelse.

Kort ansættelsesbiografi

Af tidligere ansættelser kan blandt andet nævnes:

  • Faglig direktør på SSI, Biobank, Digital Infrastruktur & Højkapacitetsdiagnostik (2021- )
  • Faglig direktør på SSI, TestCenter Danmark (2020-2021)
  • Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed (2015-2020)
  • Vicedirektør i Sundhedsstyrelsen (2015-2015)
  • Enhedschef i Sundhedsstyrelsen med ansvar for patientsikkerhed og embedslægefunktionen (2012-2015)
  • Afdelingschef i Lægemiddelstyrelsen med ansvar for kontrollaboratoriet og GXP (1998-2012)

Afdelinger

Danmarks Nationale Biobank
Medfødte Sygdomme
TestCenter Danmark
Forsyning
QA
Digital infrastruktur