Organisation

Statens Serum Institut (SSI) består af en direktion, fire faglige spor og fællesfunktioner - alle med tilhørende afdelinger og/eller afsnit. 

Organisationsdiagram - 15112021

Se pdf-udgave af organisationsdiagrammet. 

Direktion

Henrik Ullum (Administrerende direktør)
Ole Jensen (Vicedirektør)
Helle Birk Krogsgaard (Økonomidirektør)
Anne-Marie Vangsted (Faglig direktør, Biobank, Biomarkører & TestCenter Danmark)
Tyra Grove Krause (Faglig direktør, Epidemiologisk Infektionsberedskab)
Søren Alexandersen (Faglig direktør, Diagnostisk Infektionsberedskab)

Direktionen på SSI

Fra venstre Anne-Marie Vangsted (Faglig direktør), Henrik Ullum (Direktør), Helle Birk Krogsgaard (Økonomidirektør), Tyra Grove Krause (Faglig direktør) og Ole Jensen (Vicedirektør). Pr. 1. november er direktionen udvidet med Søren Alexandersen (Faglig direktør). Nyt billede er på vej.

Organisation

Direktionssekretariatet
Center for Biosikring & Beredskab

Forretningssupport og Campus (Økonomidirektør Helle Birk Krogsgaard)

Økonomi
Campus
Forsyning
Forretningsudvikling
Quality Assurance

Epidemiologisk Infektionsberedskab (Faglig direktør Tyra Grove Krause)

Infektionsepidemiologi & Forebyggelse
Epidemiologisk Forskning

Diagnostisk Infektionsberedskab (Faglig direktør Søren Alexandersen)

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Bakterier, Parasitter & Svampe
Tuberkulose & Mykobakterier
Prædiagnostik & Service

Biobank, Biomarkører & TestCenter Danmark (Faglig direktør Anne-Marie Vangsted)

Danmarks Nationale Biobank
Medfødte Sygdomme
TestCenter Danmark - Øst
TestCenter Danmark - Vest

Center for vaccineforskning (Direktør Henrik Ullum)

Infektionsimmunologi
Vaccineudvikling