Organisation

Statens Serum Institut (SSI) består af en direktion, fire faglige spor og fællesfunktioner - alle med tilhørende afdelinger og/eller afsnit. 

Organisationsdiagram December 2023

Se pdf-udgave af organisationsdiagrammet (pdf)

Direktion

Direktionen 2022

Fra venstre ses vicedirektør Ole Jensen, administrerende direktør Henrik Ullum, faglig direktør Anne-Marie Vangsted og faglig direktør Tyra Grove Krause.

Henrik Ullum (Administrerende direktør)
Ole Jensen (Vicedirektør)
Anne-Marie Vangsted (Faglig direktør, Biobank, Digital Infrastruktur & Højkapacitetsdiagnostik)
Tyra Grove Krause (Faglig direktør, Epidemiologisk Infektionsberedskab)
Christian Østergaard Andersen (Faglig direktør, Diagnostisk Infektionsberedskab)

Organisation

Direktionssekretariatet
Økonomi
Forretningsudvikling
Center for Biosikring & Beredskab

Epidemiologisk Infektionsberedskab (Faglig direktør Tyra Grove Krause)

Infektionsepidemiologi & Forebyggelse
Epidemiologisk Forskning
Data Integration og Analyse (DIAS)

Diagnostisk Infektionsberedskab (Faglig direktør Christian Østergaard Andersen)

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Bakterier, Parasitter & Svampe
Tuberkulose & Mykobakterier
Prædiagnostik & Service
Campus

Biobank, Digital Infrastruktur & Højkapacitetsdiagnostik (Faglig direktør Anne-Marie Vangsted)

TestCenter Danmark
Danmarks Nationale Biobank
Medfødte Sygdomme
Digital Infrastruktur
Forsyning
Quality Assurance

Center for vaccineforskning (Direktør Henrik Ullum)

Vaccineudvikling
Infektionsimmunologi