Danmarks Nationale Biobank

Danmarks Nationale Biobank

Kontakt

Danmarks Nationale Biobank
T. 51226605 @. mail@nationalbiobank.dk

Formål

  • Styrke den danske forskningsinfrastruktur og dermed mulighederne for dansk sundhedsforskning og internationalt forskningssamarbejde.
  • Tilbyde kobling mellem de mange biologiske prøver i biobanken og informationen i de enestående danske registre, der indeholder detaljeret information om hele befolkningen.

Der er tale om en af verdens største biobanker og en helt unik ressource til stor gavn for forskning i sygdommes årsager, deres forebyggelse og behandling.

Opgaver

Biobanken er baseret på de prøver, der er indsendt til Statens Serum Institut enten i form af projektprøver fra forskellige eksterne eller interne forskningsprojekter eller i form af rutineprøver. Materialet omfatter flere millioner prøver af forskellig art og antallet stiger løbende.

Biobankens opgaver

  • Prøvemodtagelse, opbevaring og udlevering
  • Biomarkøranalyser og genetiske analyser
  • Forskning i prøvernes anvendelighed

Det Koordinerende Center

  • Modtager forskerhenvendelser
  • Rådgivning om håndtering og behandling af biologisk materiale samt om brugen af biobanksregistret og biobanken
  • Formidling af biobankens arbejde og egenskaber

Det Nationale Biobankregister

  • Et dansk biobankregister med detaljeret information om hvilke prøver, der er til rådighed i det danske sundhedsvæsen og største forskningsbiobanker herunder prøverne i DNB.

Funktionschef

Karina Meden Sørensen