Quality Assurance (QA)

Formål

QA er ansvarlig for den strategiske og operationelle udvikling af kvalitetssikringsområdet og for kvalitetssikring af aktiviteter indenfor tekniske-, it-, og forsøgslægemiddelprojekter, herunder handelsvacciner og beredskabsopgaver.

Opgaver

QA sikrer, at SSI’s kvalitetssikringssystem følger gældende retningslinjer for farmaceutiske og biologiske produkter og sikrer overholdelse af nationale og internationale krav. QA er endvidere ansvarlig for gennemgang og godkendelse af dokumentation, der berører GxP, fx produktion, analyser, it- og tekniske projekter, herunder elektroniske systemer. Afdelingen frigiver produkter til kliniske forsøg samt indkøbte handelsvacciner og beredskabsprodukter til distribution. QA sikrer, at SSI og GxP-leverandører lever op til kravene gennem selvinspektioner, audits og kvalitetsaftaler.

Funktionschef

Bent Hansen Hygum