Digital Infrastruktur

Digital Infrastruktur

Kontakt

Digital Infrastruktur
@. diginf@ssi.dk

Kort om Digital Infrastruktur

Afdelingen har til formål at drive Statens Serum Instituts digitale transformation, skabe datastrategi samt sørge for et stærkt datagrundlag. Derudover sikrer afdelingen en stabil IT-drift af den digitale infrastruktur, har til opgave at etablere en fælles datainfrastruktur plus drifte, videreudvikle og vedligeholde forretningskritiske IT-systemer. Afdelingen består af to sektioner: Systemudvikling og Data Integration (SDI) og Forretnings-IT (FIT).

Systemudvikling og Data Integration

Sektionen udfører disse funktioner:

  • Full stack-udvikling: Webapplikationer, websider, microservices
  • Datadrevet automatisering, skalering og optimering af processer (laboratorie, diagnostik, biobank osv.)
  • Datamodellering og databasedesign
  • Systemforvaltning, administrering og drift
  • IT-faglig intern support samt dialog med eksterne parter/leverandører vedrørende alle faser af udviklingslivscyklus

Forretnings-IT

Forretnings-IT's primære opgave er at understøtte hele SSI med IT primært gennem leverandøraftaler, og i samarbejde med andre enheder at identificere, prioritere og gennemføre IT-projekter. Det er også sektionens opgave at facilitere, at gældende lovgivning overholdes, så IT-løsningerne til enhver tid er i compliance. Forretnings-IT fungerer derfor som centralt bindeled mellem SSI’s forskellige enheder og vores leverandører.

Afdelingschef i Digital Infrastruktur

Bartlomiej Wilkowski