Mangfoldighed og ligestilling

På Statens Serum Institut (SSI) ser vi mangfoldighed som en styrke, som vi skal fremme på alle niveauer i organisationen. SSI skal være en arbejdsplads, hvor der er plads til alle, og hvor alle – uanset køn, alder, etnicitet eller andre forskelsmarkører – føler sig velkomne og har lige muligheder.

SSI’s mangfoldigheds- og ligestillingsplan sætter rammerne for arbejdet med mangfoldighed og ligestilling i organisationen og er en del af arbejdet med at styrke SSI som attraktiv arbejdsplads.

SSI skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor udviklingsmuligheder, socialt liv, arbejdsmiljø, arbejdsindhold samt løn- og ansættelsesforhold tilsammen giver den bedste grobund for at tiltrække og fastholde et mangfoldigt, kompetent og ambitiøst korps af medarbejdere.

På SSI ser vi mangfoldighed som en styrke, som vi skal fremme på alle niveauer i organisationen. SSI skal være en arbejdsplads med plads til alle uanset køn, alder, religion, kulturel, etnisk og uddannelsesmæssig baggrund, seksuel orientering, handicap eller andre forskelsmarkører. Vi forventer, at både ledere og medarbejdere bidrager til og værner om en mangfoldig arbejdsplads.

Mangfoldigheds- og ligestillingsplanen har til formål:

  • At løfte arbejdet med ligestilling og mangfoldighed i organisationen
  • At udbygge eksisterende tiltag med nye aktiviteter
  • At styrke medarbejder- og ledelsesfokus samt vidensgrundlaget på området.

Med mangfoldigheds- og ligestillingsplanen vil SSI i de kommende år fokusere på følgende områder:

  1. Dedikerede ressourcer
  2. Dataindsamling og monitorering
  3. Træning og kapacitetsopbygning.

Se SSI’s mangfoldigheds- og ligestillingsplan 

Herudover skal vores mangfoldigheds- og ligestillingsplan sikre, at SSI lever op til kravene i Europa-Kommissionens ligestillingsstrategi, hvormed deltagere i forskningsprogrammet Horizon Europe skal fremlægge en ligestillingsplan.

SSI’s mangfoldigheds- og ligestillingsplan er et dynamisk dokument, der evalueres og opdateres årligt.

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Vicedirektør
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil