Juridisk information

Her har vi samlet en række vigtige juridiske informationer, fx i forhold databeskyttelse.

Databeskyttelse under SSI

SSI er en del af Sundheds- og Ældreministeriet, og SSI følger ministeriets databeskyttelsespolitik. På siden Dine rettigheder som registreret kan du også læse om, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du i den forbindelse har som registreret.

Læs mere om databeskyttelse

Information om biologisk materiale

Restmateriale fra diagnostiske undersøgelser må gemmes i sikrede biobanker og udleveres til fremtidige forskningsprojekter når der er indhentet tilladelse til det fra en Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet.

Læs mere om opbevaring og brug af biologisk materiale

Indkøb