Mission, vision og strategi

SSI's mission er, at vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning.

Statens Serum Instituts (SSI) mission er:

Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning.

Visionen er:

"SSI som en integreret del af det danske og internationale sundhedsvæsen, der omsætter forskning til fremtidens beredskab".

SSI sikrer dette gennem følgende aktiviteter:

 • Overvågning, forebyggelse og intervention i forhold til infektionssygdomme og biologiske trusler
 • Screening af alle nyfødte for medfødte sygdomme for at reducere følgeskader
 • Special- og beredskabsunderstøttende diagnostik og referencefunktioner på det biomedicinske område
 • Sikring af forsyningen af vacciner og beredskabsprodukter til vaccinationsprogrammerne og til beredskabet
 • Forskning på internationalt niveau for at styrke overvågning, diagnostik, behandling og forebyggelse
 • Drift af Danmarks Nationale Biobank og relaterede registre
 • One-health perspektivet bl.a. gennem Dansk Veterinær Konsortium, der også omfatter Københavns Universitet

De centrale strategiske indsatsområder er at styrke:

 • infektionsberedskabet gennem fortsat digitalisering, udvikling af mikrobiologi og epidemiologi samt sygdomsbyrde og sundhedsøkonomiske analyser i et tværfagligt samarbejde.
 • det laboratoriebaserede infektionsberedskab gennem forskning, inddragelse af nye mikrobiologiske metoder og teknologier
 • indsatsen i forbindelse med overvågning og forebyggelse af infektionssygdomme og antibiotikaresistens (antimikrobiel resistens)
 • forskning i biobankmateriale og registerdata gennem en stærk kobling af genetik, immunologi, biomedicin iøvrigt og epidemiologi, bl.a. med fokus på personalized medicine og precision public health
 • udvikling og forbedring af specialdiagnostik af medfødte sygdomme
 • forsyningssikring af vacciner m.v. i en situation, hvor SSI’s vaccineproduktion er frasolgt og der er global mangel på vacciner
 • vaccineforskningen med henblik på at forstå vacciners virkningsmekanismer og bivirkninger, og derigennem bidrage til det danske vaccinationsberedskab og til udvikling af nye vacciner
 • SSI’s internationale profil i internationale organisationer (fx EU, WHO) og i forskningen
 • 'One-Health' perspektivet i varetagelsen af opgaverne, herunder overtagelsen af det veterinære beredskab (med Københavns Universitet) og ved at integrere denne opgave så vidt det er muligt i det øvrige beredskab 

Fem egenskaber vi arbejder efter

SSI har høje ambitioner om at opfylde vores mission, vision og strategi og har identificeret en række egenskaber, der er vores rettesnor for, om vi er på rette vej. Egenskaberne udtrykker således, hvad vi forventer af os selv, og hvad omverdenen kan forvente sig af SSI.

De fem egenskaber er:

 • Beredt
 • Faglig
 • Nyttig
 • Nytænkende
 • Samarbejdende

Her kan du læse mere om de fem egenskaber, som udtrykker, hvad omverdenen kan forvente af SSI.

Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning. 
Klik her for at læse SSI's strategi.

Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning.

Klik her for at læse SSI's strategi.

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil