Mission, vision og strategi

SSI's mission er, at forebygge og bekæmpe infektionssygdomme og medfødte sygdomme gennem forskning, overvågning, diagnostik og rådgivning.

Statens Serum Instituts (SSI) mission

Vi forebygger og bekæmper infektionssygdomme og medfødte sygdomme gennem forskning, overvågning, diagnostik og rådgivning.

Visionen

SSI – en internationalt førende forsknings- og beredskabsorganisation, der styrker menneskers og dyrs sundhed.

For at støtte op om missionen og arbejde hen imod realiseringen af visionen, har SSI i de kommende år særligt fokus på følgende seks strategiske indsatsområder: 

  • Et forudseende og fremtidssikret beredskab
  • One-Health — sundhed for mennesker og dyr
  • Forskning og evidens som grundlag
  • Et stærkt datagrundlag
  • Samarbejde til gavn for sundheden
  • En af Danmarks mest attraktive arbejdspladser

Strategi

Her kan du downloade Strategi for Statens Serum Institut.

Strategi 2024-2026 

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Strategi, Styring & Organisation
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil