Forsyning

Forsyning

Kontakt

Forsyning

Formål

At sikre rettidig, lønsom og korrekt indkøb og distribution af varer, tjenesteydelser og produkter samt overholdelse af de lovmæssige krav der er til henholdsvis indkøbs- og udbudsaktiviteter i staten og distribution af lægemidler.

Opgaver

  • Koordinerer indkøbs- og udbudsopgaver for Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
  • Koordinerer, planlægger og gennemfører udbud.
  • Indgår kontrakter på baggrund af udbud og forhandlinger.
  • Forestår alle varekøb.
  • Sikrer brug af gældende aftaler samt overholdelse af udbudslovgivningen.
  • Varetager ordremodtagelse og kundekontakt.
  • Varetager ekspedition og forsendelse.

Afdelingschef

Charlott Brygger Røgild