Om hjemmesiden

Persondataorientering

Vores persondataorientering har til formål, at beskytte brugernes integritet og anonymitet. Læs mere om vores Persondataorientering.

Ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for alt materiale og information på Statens Serum Instituts (SSI) hjemmeside www.ssi.dk. Ved at gå ind på ssi.dk og dennes subsites accepterer du ansvarsfraskrivelsen.

SSI har med dette netsted et ønske om at lette offentlighedens adgang til information om SSI og at formidle viden inden for forskning, forebyggelse og bekæmpelse af medfødte lidelser.

Oplysningerne på hjemmesiden er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed. Vi bestræber os på, at oplysningerne er korrekte og ajourførte, ligesom eventuelle fejl løbende søges rettet. SSI fraskriver sig ethvert ansvar for skader direkte eller indirekte forårsaget af råd og informationer givet på SSI's hjemmeside, og understreger, at råd og informationer på hjemmesiden på ingen måde kan erstatte egentlig lægelig rådgivning, diagnose og behandling.

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse eller at udelukke SSI's ansvar på en måde der strider mod dansk ret.

Ophavsret

Alt materiale på Statens Serum Instituts (SSI) hjemmeside tilhører ophavsretligt SSI.

Du må ikke kopiere, distribuere eller på anden måde gengive materiale fra ssi.dk uden forudgående skriftlig tilladelse fra SSI. Det indebærer fx at kopiering eller indlejring af materiale fra ssi.dk (herunder inkludering af RSS-feeds) på andre hjemmesider, det være sig privatpersoners, virksomheders, organisationers o.a. ikke er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse. 

Ikke-kommerciel anvendelse af materiale fra ssi.dk

Du kan uanset ovenstående printe og downloade materiale fra ssi.dk i uredigeret form til ikke-kommerciel anvendelse i forbindelse med privat brug, sundhedsfaglig rådgivning og andre aktiviteter i sundhedsvæsenet samt i undervisningsøjemed. Det er en betingelse for ikke-kommerciel anvendelse af materialet, at følgende klausul angives:

© Copyright Statens Serum Institut.

Links til ssi.dk

Du må frit linke til materiale på ssi.dk. Links til materialet skal dog ske til en side, der har en selvstændig url, og det skal tydeligt fremgå, at der linkes til Statens Serum Institut.

Desuden gælder det, at:

  • Linkingen må ikke være direkte koblet til en kommerciel aktivitet.
  • Linkingen må ikke være snyltende på SSI’s virksomhed.
  • Den side hvorfra der linkes til SSI må ikke indeholde krænkende indhold.
  • Det skal klart fremgå at der linkes til Statens Serum Institut.
  • SSI accepterer ikke indlejring og/eller 'framing' af indhold fra SSI’s websider, med mindre SSI eksplicit har givet tilladelse hertil.

Kontakt

Ønsker du, at bruge materiale fra ssi.dk, så kontakt os på serum@ssi.dk eller på telefon 3268 3268.