Varicella (skoldkoppe-)-postekspositionsprofylakse

 

Personer i risiko for alvorlig skoldkoppesygdom anbefales postekspositionsprofylakse (PEP), som afhængigt af hvilken risikogruppe man tilhører, kan bestå af en skoldkoppevaccine givet indenfor tre døgn efter eksposition for skoldkopper eller Varicella-Zoster-Immunoglobulin (VZIG).

Risikogrupper

Skoldkopper er en meget udbredt børnesygdom, der skyldes infektion med Varicella-Zoster-Virus (VZV). Det er dog ikke alle danskere, der har haft skoldkopper som børn, og de vil som voksne være i risiko for at udvikle sygdom efter eventuel eksposition. Desuden vil personer, der er opvokset i lande med lav forekomst af skoldkopper også være i øget risiko for smitte efter eksposition. Man er seronegativ, hvis man ikke tidligere har haft skoldkopper og heller ikke er skoldkoppevaccineret. For de fleste er skoldkoppesygdom uden komplikationer, men for visse grupper er det mere alvorligt at blive smittet end andre. Nedenstående tre risikogrupper anbefales PEP efter eksposition for skoldkopper:

Gravide
Skoldkopper kan give anledning til komplikationer hos ikke-immune gravide og deres ufødte børn. De mest alvorlige forløb ses ved kongenit varicellasyndrom hos fostret og ved neonatal varicella hos den nyfødte, desuden kan varicellapneumoni hos den gravide give anledning til alvorlig sygdom. Det er kontraindiceret at vaccinere gravide med skoldkoppevaccinen (Varivax), da den er en levende-svækket vaccine, derfor tilbydes gravide udelukkende VZIG.

Særlige grupper af nyfødte:
Blandt nyfødte børn er nogle børn i særlig risiko for alvorlig skoldkoppesygdom. Skoldkoppevaccine (Varivax) kan ikke anvendes til børn under 9 måneder, derfor tilbydes nyfødte udelukkende VZIG. Specifikke kriterier for hvornår der skal tilbydes VZIG fremgår af Tabel 1 nedenfor.

Immunsupprimerede:
Nogle personer med svækket immunforsvar er i særlig risiko for alvorlig skoldkoppesygdom. Der bør foretages en individuel lægefaglig vurdering af indikation for PEP, herunder indikationen for vaccination og/eller VZIG.

Varicella Zoster Immunglobulin (VZIG)

VZIG er et humant immunglobulin udvundet af plasma fra donorer med høje VZV-antistoftitre. Blandt seronegative personer, der eksponeres for skoldkopper, kan VZIG mindske alvorligheden af skoldkoppesygdom eller helt forhindre sygdom. VZIG har sikker effekt, hvis det gives inden for fire døgn efter eksposition. Der kan dog forventes nogen effekt op til ti dage efter eksposition, som derfor udgør behandlingsgrænsen regnet fra første eksposition.

VZIG anvendes for at forebygge svær sygdom hos gravide, der udsættes for smitte, samt hos nyfødte af seronegative mødre. Indikationen for behandling af en nyfødt kan være både efter
eksposition af moderen efter fødslen eller direkte af den nyfødte, se tabel nedenfor. VZIG kan også være indiceret hos personer, der er immunsupprimerede.

Efter sygdomsudbrud er der ingen terapeutisk effekt af VZIG.

Skoldkoppevaccination (Varivax)

Skoldkoppevaccinen (Varivax) kan benyttes som postekspositionsprofylakse, hvis den gives inden for tre døgn efter eksposition. Det kan fx være til ikke-immune raske børn, som eksponeres for skoldkopper og har en søskende med immunsvækkelse.

Da vaccinen indeholder levende, svækket virus er graviditet en kontraindikation for skoldkoppevaccination, og den er også først godkendt fra 9 måneders-alderen og op. Derfor skal PEP til gravide og nyfødte bestå af VZIG – se tabel nedenfor.

For yderligere information om skoldkoppevaccination i øvrigt henvises til SSI’s vaccineleksikon: Skoldkoppevaccine (Varivax) (ssi.dk)

Vurdering af indikation for PEP

PEP anbefales hvis personen er relevant eksponeret og hvis den eksponerede tilhører en risikogruppe og opfylder kriterierne nedenfor og PEP kan nås indenfor behandlingsvinduet:

Relevant eksponering  
Ansigt til ansigt kontakt eller ophold i samme rum som skoldkoppesmittet person i mindst 15 minutter, i perioden fra 2 dage før udslæt til den dag hvor alle vesikler er skorpedækket. 
Tilhører risikogruppe og opfylder kriterier   
Gravid
  • og seronegativ (eller har inkonklusive prøvesvar og der ikke er tid til at tage nye prøver indenfor behandlingsvinduet) 
Nyfødt
  • hvor der er varicella hos mor fra 7 dage før til 7 dage efter fødsel
  • hvor seronegativ mor er blevet eksponeret de første 7 dage efter fødslen
  • der er eksponeret under indlæggelse på neonatal afdeling, og mor er seronegativ
  • der er eksponeret under indlæggelse på neonatal afdeling og er født før uge 28 eller har en fødselsvægt under 1 kg, uanset mors antistofstatus
Immunsupprimeret
  • Omfanget af immunsuppression og behovet for PEP vurderes individuelt af den behandlende læge i klinikken.  
Behandlingsvindue  
VZIG Op til 10 dage efter ekspositionens 1. dag 
Skoldkoppe-vaccination Op til 3 dage efter eksposition (obs. er kontraindiceret til gravide og babyer < 9 måneder)

Ved mulig indikation for VZIG kontaktes Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på telefon 32683037. Udenfor åbningstid kontaktes afdelingens vagthavende læge på 41317404.

Det er den behandlende hospitalsafdeling, der står for rekvirering af og behandling med VZIG samt afholder udgifterne hertil.

For yderligere information henvises til EPI-NYT Uge 19/20 - 2023 (ssi.dk)