Varicella-postekspositionsprofylakse (skoldkoppe-)

Vaccination

Skoldkoppevaccine kan benyttes som postekspositionsprofylakse, hvis den gives inden for tre døgn efter eksposition.

Varicella Zoster Immunoglobulin (VZIG)

VZIG er et humant immunglobulin udvundet af plasma fra donorer med høje VZV-antistoftitre. Hos både raske og immunsupprimerede børn, der er seronegative og eksponeret for skoldkopper, er VZIG vist at kunne mindske alvorligheden af sygdom som følge af skoldkopper eller helt forhindre skoldkoppe-sygdom.

VZIG anvendes for at forebygge svær sygdom hos nyfødte af mødre, der ikke har haft skoldkopper, samt hos seronegative gravide, der udsættes for smitte. VZIG kan også være indiceret hos immunsupprimerede.

VZIG har sikker effekt, hvis det gives inden for fire døgn efter eksposition. Der kan dog forventes nogen effekt op til ti dage efter eksposition.

Efter sygdomsudbrud er der ingen terapeutisk effekt af VZIG. Se tabel for vurdering af indikation for VZIG.

Vzig

For yderligere information henvises til EPI-NYT 41/15.