Hepatitis B-postekspositions-profylakse

Hepatitis B-vaccination efter eksposition for sandsynligt hepatitis B-inficeret materiale, stikuheld m.v.

Den vigtigste smittekilde for hepatitis B-virus er blod, men også blodige vævsvæsker, sæd, spyt samt visse dybereliggende vævsvæsker som spinalvæske og amnionvæske kan overføre smitte.
Næsesekret, sved, tårer, urin, fæces og opkast anses i almindelighed ikke for smittefarligt, medmindre der er synlig blodtilblanding.

Ved uheld, der medfører hudpenetration af sandsynligt hepatitis B-inficeret materiale eller sprøjt på hud eller slimhinder foretages skylning/afvaskning med vand og sæbe. Hudlæsioner påføres jodsprit 2,5 % eller hospitalssprit to gange.

Hvis der er hudpenetration eller sprøjt på slimhinde eller på defekt hud, bør endvidere tages en blodprøve fra den eksponerede til undersøgelse for HBsAg og anti-HBs.

I tilfælde af mulig udsættelse for hepatitis B skal vaccination påbegyndes indenfor 48 timer, herefter er effekten usikker. Før vaccination tages HBsAg og anti-HBS.

Hvis smittekildens serologiske status kendes eller hurtigt kan afklares, bør dette indgå i overvejelserne vedr. indikation for vaccination.

Tabel 1. Hepatitis B-postekspositionsprofylakse

tabel1_hepatitisB_mor

Skaden bør anmeldes til arbejdsmiljørepræsentanten. Hvis en stik- og skæreskade medfører uarbejdsdygtighed i en dag eller mere ud over dagen, hvor skaden skete, skal skaden anmeldes til Arbejdstilsynet via anmeldesystemet EASY, se Stik- og skæreskader - Arbejdstilsynet (at.dk)

Forebyggelse mod viral hepatitis

Læs mere om forebyggelse mod viral hepatitis, herunder vaccination mod hepatitis B:

Branche Fællesskab Arbejdsmiljø, Stik- og skæreskader

Dansk Selskab for Infektionsmedicin - Guidelines - Stikuheld og anden blodeksposition (2020)

Arbejdstilsynet - Stik- og skæreskader