Hepatitis B-postekspositions-profylakse

Hepatitis B-vaccination efter eksposition for sandsynligt hepatitis B-inficeret materiale, stikuheld m.v.  

Den vigtigste smittekilde for hepatitis B-virus er blod, men også blodige vævsvæsker, sæd, spyt samt visse dybereliggende vævsvæsker som spinalvæske og amnionvæske kan overføre smitte.
Næsesekret, sved, tårer, urin, fæces og opkast anses i almindelighed ikke for smittefarligt, medmindre der er synlig blodtilblanding.

Ved uheld, der medfører hudpenetration af sandsynligt hepatitis B-inficeret materiale eller sprøjt på hud eller slimhinder foretages skylning/afvaskning med vand og sæbe. Hudlæsioner påføres jodsprit 2,5 % eller hospitalssprit to gange.

Hvis der er hudpenetration eller sprøjt på slimhinde eller på defekt hud, bør endvidere tages en blodprøve fra den eksponerede til undersøgelse for HBsAg og anti-HBs.

Skaden bør anmeldes til arbejdsmiljørepræsentanten.

I tilfælde af mulig udsættelser for hepatitis B skal vaccination påbegyndes indenfor 48 timer, herefter er effekten usikker. Før vaccination tages HBsAg og anti-HBS. Der vaccineres iht. Nedenstående skema

Hepatitis B vaccination

Hvis smittekildens serologiske status kendes eller hurtigt kan afklares, bør dette indgå i overvejelserne vedr. indikation for vaccination.

Forebyggelse mod viral hepatitis

Læs mere om forebyggelse mod viral hepatitis, herunder vaccination mod hepatitis B:

http://www.stikboksen.dk/naar_skaden_er_sket.aspx

http://infmed.dk/guidelines (stikuheld og anden blodeksposition)