Invasiv meningokoksygdom, postekspositionsprofylakse

Hvem skal tilbydes forebyggende behandling?

Nære kontakter til patienter med mistænkt eller verificeret meningokoksygdom (MS) tilbydes profylakse med antibiotika og evt. vaccination.

Nære kontakter er personer, der har sovet under samme tag som patienten inden for 10 dage før sygdomsdebut eller er "kyssekæreste" med patienten.

Hvem der tilbydes profylakse afgøres af overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, som også kan vælge at udvide personkredsen efter en konkret vurdering. Det er ligeledes overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed som træffer beslutning om og iværksætter information til vagtlæger, institutioner m.v. 

Der er vaccine mod gruppe A, B, C, W og Y. Når gruppebestemmelse foreligger, kan overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed tage stilling til vaccination. De berørte vil få brev herom. Vaccination skal gives senest 4 uger efter eksposition og det er egen læge, der rekvirerer vaccinen gratis fra SSI og vaccinerer. Hvis eksponeringsdatoen ikke kendes, anbefales det at tage udgangspunkt i datoen for indekspatientens sygdomsdebut. Konsultationsgebyr i forbindelse med vaccination er betalt af regionen.

Vaccination af nære kontakter

Den nedenfor følgende information om de forskellige vacciner drejer sig om hvilken vaccine, der vælges til personer, som bliver tilbudt vaccination efter eksposition for MS.

Tabel 1. Oversigt over hvilke vacciner der anvendes til postekspositionsprofylakse fordelt på meningokokgruppe og alder

Der er registeret 2 forskellige vacciner til beskyttelse mod MS af gruppe A,C Y eller W:

Nimenrix®
Børn i alderen 6 uger til og med 5 måneder: To doser, hver på 0,5 ml, med et interval på 2 måneder mellem doserne. En tredje (booster)dosis anbefales ved 12 måneder.

Spædbørn fra 6 måneder til og med 11 måneder: En dosis på 0,5 ml efterfulgt af en booster ved 12 måneders alderen. Dog skal der være et interval på mindst 2 måneder mellem disse vaccinationer.

Børn ≥ 1 år og voksne: En enkelt dosis på 0,5 ml.

Menveo®
Menveo® kan som hidtil anvendes til børn ≥ 2 år og voksne. Der gives én dosis.

Der er ligeledes registreret to forskellige vacciner til beskyttelse mod MS af gruppe B, Trumenba® og Bexsero®. Til brug ved vaccination efter eksposition bruges Bexsero®.

Bexsero®
Denne vaccine er godkendt til beskyttelse mod MS af gruppe B hos personer over 2 måneder. For program, se tabel 2.

Tabel 2. Program for post-ekspostionsprofylakse med Bexsero®