Invasiv meningokoksygdom, postekspositionsprofylakse

Hvem skal tilbydes forebyggende behandling?

Nære kontakter til patienter med mistænkt eller verificeret meningokoksygdom (MS) tilbydes profylakse med antibiotika og evt. vaccination.

Nære kontakter er personer, der har sovet under samme tag som patienten inden for 10 dage før sygdomsdebut eller er "kyssekæreste" med patienten.

Hvem der tilbydes profylakse afgøres af overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, som også kan vælge at udvide personkredsen efter en konkret vurdering. Det er ligeledes overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed som træffer beslutning om og iværksætter information til vagtlæger, institutioner m.v. 

Der er vaccine mod gruppe A, B, C, W135 og Y. Når gruppebestemmelse foreligger, kan overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed tage stilling til vaccination. De berørte vil få brev herom. Vaccination skal gives senest 4 uger efter eksposition og det er egen læge, der rekvirerer vaccinen gratis fra SSI og vaccinerer. Konsultationsgebyr i forbindelse med vaccination er betalt af regionen.

Vaccination af nære kontakter

Den nedenfor følgende information om de forskellige vacciner drejer sig om hvilken vaccine, der vælges til personer, som bliver tilbudt vaccination efter eksposition for MS.

Tabel 1. Oversigt over hvilke vacciner der anvendes til postekspositionsprofylakse fordelt på meningokokgruppe og alder

Der er registeret 2 forskellige vacciner til beskyttelse mod MS af gruppe A,C Y eller W135:

Nimenrix®
Kan anvendes fra 6-ugers-alder: Den første dosis kan gives fra 6-ugers-alderen, og 2. dosis skal gives mindst 2 måneder senere. En tredje (booster)dosis anbefales ved 12 måneder. Der er sparsomme data vedrørende vaccination af børn i alderen 3-12 måneder, men det foreslås at børn i denne alder får 2 doser med mindst 2 måneders interval og en tredje dosis mindst 6 måneder efter anden dosis. Nimenrix® kan ligeledes anvendes til børn ≥ 1 år og voksne.

Menveo®
Menveo® kan som hidtil anvendes til børn ≥ 2 år og voksne. Der gives én dosis.

Der er registreret to vacciner til beskyttelse mod MS af gruppe B, Trumenba® og Bexsero®. Personer under 10 år vil blive tilbudt vaccination med Bexsero®, EPI-NYT 33/14, mens øvrige vil blive tilbudt vaccination med Trumenba® i et tre-dosis-program.

Trumenba®
Denne vaccine er godkendt til forebyggelse af infektion med meningokokker af gruppe B. Trumenba® er markedsført i Danmark og kan udleveres frit.

Trumenba® er godkendt til beskyttelse mod MS af gruppe B hos personer, der er fyldt 10 år og derover. Den primære vaccinationsserie kan gives i et to-dosis- eller et tre-dosis-program. Effekten af de to programmer er ligeværdig, da de giver næsten samme antistofrespons efter afsluttet serie. Et to-dosis-program giver langsom beskyttelse, fordi der skal være seks måneder mellem de to doser. Ved et tre-dosis-program gives to doser med mindst en måneds interval, og der opnås derfor hurtigere beskyttelse.

Derfor anbefales dette som postekspositions-profylakse til personer med øget risiko for invasiv MS, efterfulgt af en tredje dosis mindst 4 måneder efter den anden dosis.

Bexsero®
Denne vaccine er godkendt til beskyttelse mod MS af gruppe B hos personer over 2 måneder. For program, se tabel 2. Bexsero® er ikke markedsført i Danmark, hvilket betyder, at der skal søges udleveringstilladelse til vaccinen for børn under 10 år hos Lægemiddelstyrelsen. Det er kun muligt at søge udleveringstilladelse til en enkelt patient (enkelt tilladelse).

Tabel 2. Program for post-ekspostionsprofylakse med Bexsero®