Hepatitis A-postekspositions-profylakse (leverbetændelse-)

Ikke immune personer der er blevet eksponeret (herunder tætte kontakter), for hepatitis A kan behandles med humant normalt immunglobulin eller hepatitis A-vaccination i op til 14 dage efter eksposition.

Generelt anbefales vaccination, mens der til børn under 1 år, personer over 65 år, immunsvækkede, individer med kronisk leversygdom samt personer, hvor vaccination er kontraindiceret, anbefales immunglobulin. Hvis immunglobulin er indiceret, bestilles dette ved telefonisk kontakt til Statens Serums Instituts ordremodtagelse.

Dosering afhænger af produktet som er til rådighed aktuelt. Der anvendes Humant normalt immunglobulin og doseringsvejledning kan findes under produktet her:

Vacciner m.m. (ssi.dk)

I tilfælde af udbrud af hepatitis A i daginstitutioner anbefales vaccination til børn og ansatte efter en konkret vurdering af Styrelsen for Patientsikkerhed, som orienterer Arbejdstilsynet vedrørende de ansatte.

I tilfælde hvor smittede har institutionstilknytning eller er beskæftiget indenfor følsomt erhverv herunder fødevarebranchen tages også kontakt med STPS med henblik på rådgivning.
Injektion af evt. mæslinge-, fåresyge- og rubella-vacciner bør udsættes i tre måneder og for varicella-vaccine i fem måneder efter, at immunglobulin er givet intramuskulært

Afgrænsning af tætte kontakter og valg af profylaksetype på baggrund af individuelle forhold aftales med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Profylakse kan rekvireres fra SSI efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed og betales via sygesikringen.

Udlevering er kun indiceret, hvis den eksponerede ikke tidligere har gennemført et vaccinationsforløb, eller haft laboratoriekonfirmeret Hepatitis A (tidl. fund af anti-HAV IgG eller HAV RNA).

Såfremt den eksponerede tilhører en risikogruppe, der opfylder kriterierne nedenfor gives immunglobulin (IG) og/eller HAV-vaccination efter skemaet nedenfor.

figur_hep_a_postekspositionsprofylakse

Litteraturhenvisning: