Hepatitis A-postekspositions-profylakse (leverbetændelse-)

Tætte kontakter til personer med hepatitis A kan behandles med humant normalt immunglobulin eller hepatitis A-vaccination i op til 14 døgn efter eksposition.

Generelt anbefales vaccination, mens der til børn under 1 år, immunsvækkede, individer med kronisk leversygdom samt personer, hvor vaccination er kontraindiceret, anbefales immunglobulin.

Hvis immunglobulin er indiceret, bestilles dette ved telefonisk kontakt til Statens Serums Instituts ordremodtagelse. Dosering på produktet som er til rådighed aktuelt, er både præ- og posteksposition 0,17 ml/kg legemsvægt administreret som intramuskulær injektion.

I tilfælde af udbrud af hepatitis A i daginstitutioner anbefales vaccination til børn og ansatte efter en konkret vurdering af embedslægen, som orienterer Arbejdstilsynet vedrørende de ansatte.

Afgrænsning af tætte kontakter og valg af profylaksetype på baggrund af individuelle forhold aftales med embedslæge.

Profylakse kan rekvireres fra SSI efter aftale med embedslæge og betales via sygesikringen.

Litteraturhenvisning: