Forskning i autoimmunsygdommes epidemiologi

Autoimmunsygdomme udgør en stor byrde for samfundet og kan i mange tilfælde udgøre et invaliderende problem for den enkelte patient. I størrelsesordenen 5% af befolkningen har en autoimmunsygdom. På SSI udfører vi en række epidemiologiske forskningsprojekter om disse sygdommes årsagsforhold, oftest med udgangspunkt i nationale registerdata.

Fokusområder og formål

Vores forskningsaktiviteter belyser autoimmunsygdommes årsagsforhold på flere forskellige måder; dels i studier med særligt fokus på enkelte hyppigt forekommende autoimmunsygdomme (som fx dissemineret sclerose, inflammatoriske tarmsygdomme, kronisk leddegigt eller systemisk lupus erythematosus), dels i studier, hvor bestemte eksponeringsfaktorer (fx operationer, graviditetsforhold eller vacciner) undersøges for mulige sammenhænge med senere udvikling af mange forskellige autoimmunsygdomme.

Forskningsprojekter

Forskning i forekomst, komorbiditet og risikofaktorer for Multipel Sclerose

Multipel Sclerose (MS) er en immunmedieret sygdom der angriber centralnervesystemet og som på længere sigt kan føre til betydelig funktionsnedsættelse. Sygdommen angriber især yngre vokse og er særlig hyppig blandt kvinder. På SSI har vi i samarbejde med Scleroseregisteret udført flere store epidemiologiske registerstudier med henblik på at belyse årsagssammenhænge af betydning for udvikling af MS. Som et eksempel på et sådan studie kan nævnes vores store undersøgelse af MS blandt første og andengenerationsindvandrere i Danmark. Danmark har en høj forekomst af MS, hvorimod mange af de ikke-vestlige indvandrere i Danmark stammer fra lande med en betydelig lavere forekomst af MS. Ved at sammenligne forekomsten af MS blandt første- og andengenerationsindvandrere i Danmark, med den blandt etniske danskere og med den i deres oprindelsesland får vi mulighed for at belyse om der i det danske samfund skulle forekomme miljømæssige faktorer med særlig relevans for udvikling af MS. 

Udvalgte publikationer
Bager P, Gørtz S, Feenstra B, Andersen NN, Jess T, Frisch M, Melbye M. Increased risk of inflammatory bowel disease in families with tonsillectomy: A Danish national cohort study. Epidemiology (in press, August 13, 2018)  
Frisch M, Besson A, Clemmensen KKB, Valentiner-Branth P, Mølbak K, Hviid A. Quadrivalent human papillomavirus vaccination in boys and risk of autoimmune diseases, neurologic diseases and venous thromboembolism. Int J Epidemiol 2018;47:634-641   
Nielsen NM, Harpsøe M, Simonsen J, Stenager E, Magyari M, Koch-Henriksen N, Baker JL, Hjalgrim H, Frisch M, Bager P. Age at menarche and risk of multiple sclerosis. A prospective cohort study based on the Danish National Birth Cohort. Am J Epidemiol 2017;185:712-719  
Nybo Andersen N, Görtz S, Frisch M, Jess T. Reduced risk of UC in families affected by appendicitis: a Danish national cohort study. Gut 2017;66:1398-1402 

Morten Frisch

Kontakt

Morten Frisch, Overlæge, Epidemiologisk Forskning / Autoimmune sygdomme
T. 32683160 @. mfr@ssi.dk Se profil