Forskning i autoimmunsygdommes epidemiologi

Autoimmunsygdomme udgør en stor byrde for samfundet og kan i mange tilfælde udgøre et invaliderende problem for den enkelte patient. I størrelsesordenen 5% af befolkningen har en autoimmunsygdom. På SSI udfører vi en række epidemiologiske forskningsprojekter om disse sygdommes årsagsforhold, oftest med udgangspunkt i nationale registerdata.

Fokusområder og formål

Vores forskningsaktiviteter belyser autoimmunsygdommes årsagsforhold på flere forskellige måder; dels i studier med særligt fokus på enkelte hyppigt forekommende autoimmunsygdomme (som fx dissemineret sclerose, inflammatoriske tarmsygdomme, kronisk leddegigt eller systemisk lupus erythematosus), dels i studier, hvor bestemte eksponeringsfaktorer (fx operationer, graviditetsforhold eller vacciner) undersøges for mulige sammenhænge med senere udvikling af mange forskellige autoimmunsygdomme.

Forskningsprojekter

Forskning i forekomst, komorbiditet og risikofaktorer for Multipel Sclerose

Multipel Sclerose (MS) er en immunmedieret sygdom der angriber centralnervesystemet og som på længere sigt kan føre til betydelig funktionsnedsættelse. Sygdommen angriber især yngre vokse og er særlig hyppig blandt kvinder. På SSI har vi i samarbejde med Scleroseregisteret udført flere store epidemiologiske registerstudier med henblik på at belyse årsagssammenhænge af betydning for udvikling af MS. Som et eksempel på et sådan studie kan nævnes vores store undersøgelse af MS blandt første og andengenerationsindvandrere i Danmark. Danmark har en høj forekomst af MS, hvorimod mange af de ikke-vestlige indvandrere i Danmark stammer fra lande med en betydelig lavere forekomst af MS. Ved at sammenligne forekomsten af MS blandt første- og andengenerationsindvandrere i Danmark, med den blandt etniske danskere og med den i deres oprindelsesland får vi mulighed for at belyse om der i det danske samfund skulle forekomme miljømæssige faktorer med særlig relevans for udvikling af MS. 

Udvalgte publikationer
Rostgaard K, Nielsen NM, Melbye M, Frisch M, Hjalgrim H.
Siblings reduce multiple sclerosis risk by preventing delayed primary Epstein-Barr virus infection.
Brain 2022; https://doi.org/10.1093/brain/awac401
Cortes-Figueiredo F, Nielsen NM, Stenager E, Friedemann P, Hallas J, Kristensen KB.
Retinoids are not linked to risk of multiple sclerosis: A Danish nationwide cohort study
Eur J Neurol 2022; https://doi.org/10.1111/ene.15116
Massarenti L, Enevold C, Damgaard D, Hansen PR, Frisch M, Ødum N, Jacobsen S, Nielsen CH.
Peptidylarginine deiminase 2 gene polymorphisms in subjects with periodontitis predisposed to rheumatoid arthritis.
Int J Mol Sci 2022; https://doi.org/10.3390/ijms23179536
Nielsen NM, Gørtz S, Hjalgrim H, Rostgaard K, Munger KL, Ascherio A, Magyari M, Stenager E, Frisch M.
Maternal diabetes and risk of multiple sclerosis in the offspring: A Danish nationwide register-based cohort study.
Mult Scler J 2021; https://doi.org/10.1177/1352458520977120
Agrawal M, Corn G, Shrestha S, Nielsen NM, Frisch M, Colombel J-F, Jess T.
Inflammatory bowel disease among first-generation and second-generation immigrants in Denmark: a population-based cohort study.
Gut 2021; https://dx.doi.org/10.1093/ije/dyab003
Massarenti L, Enevold C, Damgaard D, Ødum N, Garred P, Frisch F, Shelef MA, Jacobsen S, Nielsen CH.
PADI4 polymorphisms confer risk for anti-CCP-positive rheumatoid arthritis in synergy with HLA-DRB1*04 and smoking.
Front Immunol 2021; https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.707690

Morten Frisch

Kontakt

Morten Frisch, Overlæge, Epidemiologisk Forskning / Projekt SEXUS
T. 32683160 @. mfr@ssi.dk Se profil