Forskning i svangerskabsforgiftning

På SSI forsker vi i mekanismerne bag svangerskabsforgiftning og i sygdommens betydning for kvindens senere risiko for at udvikle hjerte-kar- og vaskulære sygdomme.

Fokusområder og formål

Vores forskningsindsats omfatter registerbaseret studier, hvis formål er at kortlægge sammenhænge mellem svangerskabsforgiftning og udvikling af kroniske sygdomme senere i livet; studier af genetikken bag f.eks. tidlig, svær svangerskabsforgiftning; og kliniske studier, der undersøger sammenhængen mellem den kliniske sygdomsprofil, biologiske stoffer i kvindens blod, og kvindens hjertefunktion.

 

Forskningsprojekter

PEACH (PreEclampsia, Angiogenesis, Cardiac dysfunction, and Hypertension) studiet

Fra september 2016 til maj 2018 har PEACH- studiet rekrutteret 700 gravide kvinder med svangerskabsforgiftning samt 400 raske gravide kvinder. Fra disse kvinder er der indsamlet blodprøver flere gange under graviditeten samt målt hjertefunktion gentagne gange, også 1 år efter graviditeten. Vi undersøger, hvordan hjertefunktionen ændrer sig ved svangerskabsforgiftning sammenlignet med normal graviditet, og vi prøver at identificere undertyper af svangerskabsforgiftning, hvor nedsat hjertefunktion er mest sandsynlig, både under selve graviditeten og på længere sigt. Vi vil også beskrive, hvordan biomarkørniveauer (niveauer af biologiske stoffer) målt i kvindens blod under graviditeten hænger sammen med hjertefunktion både under graviditeten og 1 år efter fødslen.

Genetikken bag HELLP-syndrom

HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets) syndromet er en atypisk form for svangerskabsforgiftning, hvor kvinden ikke nødvendigvis har forhøjet blodtryk, men i stedet har andre tegn på svær organpåvirkning. På baggrund af prøvemateriale fra Danmarks Nationale Biobank har vi lavet en såkaldte GWA- (genome-wide association) studie for at finde ud af, om der er bestemte genvarianter hos kvinder med HELLP-syndrom, som ikke findes hos kvinder med ”almindelig” svangerskabsforgiftning eller hos kvinder med raske graviditeter, og som derfor kunne hjælpe til at forklare mekanismerne bag denne form for svangerskabsforgiftning.
Heather Boyd

Kontakt

Heather Boyd, Seniorforsker, Epidemiologisk Forskning
T. 32688187 @. hoy@ssi.dk Se profil