Forskning i immunapparatets sygdomme

På SSI forsker vi i årsager til immunapparatets sygdomme, særligt lymfekræft med fokus på betydningen af infektioner og fællestræk med autoimmune sygdomme.

Fokusområder og formål

Formålet med vores forskning er blandt andet at identificere risikofaktorer for lymfekræft og at belyse de biologiske mekanismer, der ligger til grund for sygdommene. Vores fokusområder er betydningen af infektioner og medfødt modtagelighed for risikoen for lymfekræft og lymfekræfts fællestræk med forskellige autoimmune sygdomme.
I vores forskning benytter vi os af både registre og biologiske prøver foruden af kliniske oplysninger. Vores forskning foregår i tæt samarbejde med kolleger, som til dagligt behandler patienterne, og med eksperter i laboratorieanalyser, maskinlæring, genetik m.v. for at sikre maksimalt videnskabeligt udbytte af de indsamlede data.

HOLYDAN (Hodgkin lymfom i Danmark) studiet

Hodgkin lymfom er en af de hyppigste kræftformer blandt teenagere og unge voksne. Forskning tyder på, at sygdommen i visse – måske alle – tilfælde skyldes infektion med bestemte virus, og at immunsystemets reaktion på infektionen er af afgørende betydning for sygdommen udvikling. For at studere dette nærmere har vi i samarbejde med kolleger på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet indsamlet vævsprøver og kliniske oplysninger for alle danske tilfælde af sygdommen i perioden 1990-2010. Med udgangspunkt i dette enestående store materiale vil vi beskrive betydningen af infektioner, immunrespons og arvelig modtagelighed for risikoen for og forløb af Hodgkin lymfom.

DAISY (Daycare Attention and disease Susceptibility in Young adults) studiet

Hovedparten af danske børn bliver passet i daginstitution fra en tidlig alder. Børnene udsættes derved intensivt for smitte med infektiøse sygdomme og i forbindelse hermed også for behandling med antibiotika. Disse påvirkninger er med til at forme barnets immunsystem på forskellig måde og kan måske forklare, hvorfor tidligere undersøgelser har fundet, at risikoen for børneleukæmi er nedsat blandt børn i institution. Betydningen af den tidlige og kraftige immunpåvirkning for risikoen for sygdom på længere sigt har aldrig været undersøgt. Vi har derfor reetableret en national database med oplysninger om børnepasning og vil ved hjælp af sundhedsregistre afklare, hvordan pasning i daginstitution og særligt alder ved indmeldelse i daginstitution påvirker helbredet senere i livet med særlig vægt på immunologiske sygdomme som allergi, autoimmune sygdomme og kræft. 

DBDS (Danish Blood Donor Study)

Det danske Bloddonorstudie er en igangværende undersøgelse af bloddonorers helbred med medvirken af mere end 100,000 bloddonorer. Ved at supplere registeroplysninger med oplysninger fra spørgeskemaer og analyser af blodprøver og DNA vil DBDS kunne bidrage afgørende til forståelsen af faktorer af betydning ikke bare for bloddonorers helbred men for en bred vifte af sygdomme.

Henrik Hjalgrim

Kontakt

Henrik Hjalgrim, Overlæge, Epidemiologisk Forskning / Infektions- og cancerepidemiologi
T. 32683961 @. hhj@ssi.dk Se profil