Forskning i unges kostvaner

På SSI undersøger vi forhold af betydning for dannelse af kost- og motionsvaner hos danske unge, samt helbredseffekter af unges kost- og motionsvaner.

Fokusområder og formål

I den store danske landsdækkende undersøgelse Bedre Sundhed I Generationer bad vi børnene udfylde et omfattende spørgeskema om kost og motionsvaner, da de fyldte 14 år. Vi undersøgte validiteten af spørgeskemaet ved at sammenligne med svarene fra tre kostinterviews.

Et væsentligt formål med denne dataindsamling er at undersøge hvilke forhold, der har betydning for etablering af unges kost- og motionsvaner. Ved hjælp af multivariate statistiske metoder vil vi undersøge, hvilken betydning en række faktorer, uafhængigt af hinanden, har for unges valg og vaner med hensyn til kost og motion. Vi undersøger bl.a. indflydelsen af moderens uddannelse og alder, antallet af yngre og ældre søskende i familien, og om familien bor i fx et udkantsområde eller i en universitetsby. Disse oplysninger er værdifulde, når målrettede tiltag skal formuleres med henblik på sundhedsfremme blandt danske unge opnået igennem livsstilsændringer.

Et andet formål er på sigt at gøre os i stand til at undersøge følger af unges kost- og motionsvaner for deres senere helbred og udvikling. Ved hjælp af opfølgningen af børnene i Bedre Sundhed I Generationer vil vi have mulighed for at analysere sammenhænge mellem kost og motionsvaner registreret i 14-års-alderen og senere helbred, herunder udvikling af metaboliske og hjertekarsygdomme, overvægt, astma, allergi og adfærdsproblemer samt andre mentale problemer.

Forskningsprojekter

”SMS-baseret læringsprojekt” til forbedring af unges kostvaner

Projektets idé tager udgangspunkt i to forhold: 1) ifølge ny forskning kan sundhedsadfærd påvirkes effektivt gennem sociale netværk, og 2) SMS er danske unges foretrukne kommunikationsform. Målet er at finde omkostningseffektive metoder til at skabe forbedringer i 14-16-åriges kost- og motionsvaner. Undersøgelsen gennemføres inden for rammerne af Bedre Sundhed I Generationer blandt børn, der har udfyldt et spørgeskema om kost- og motionsvaner, og som får tilbudt at deltage i et SMS-baseret læringsforløb om sunde kost- og motionsvaner. 

Sjurdur Frodi Olsen

Kontakt

Sjurdur Frodi Olsen, Professor og overlæge, Epidemiologisk Forskning / Føtal progammering
T. 32683955 @. sfo@ssi.dk Se profil