Forskning i genetisk epidemiologi

SSIs forskning i genetisk epidemiologi har til formål at kortlægge genetiske varianters betydning for sundhed og sygdom samt at forstå de underliggende molekylære mekanismer. Sådanne fund danner et stærkt udgangspunkt for videre translationel forskning med sigte på at forbedre forebyggelse, diagnostik og patientbehandling.

Fokusområder og formål

Formålet med vores forskning er at forstå hvordan genetisk variation – små forskelle i vores DNA – påvirker vores sundhed. Vi har særligt fokus på to områder: graviditeten og udvalgte sygdomme hos mindre børn.

For tidlig fødsel og lav fødselsvægt kan have alvorlige følger for et barns sundhed. Vi studerer betydningen af både moderens og barnets genom, for hvilken svangerskabsuge barnet bliver født i, og for hvor meget det vejer. Til disse studier bruger vi blandt andet materiale fra Bedre Sundhed i Generationer undersøgelsen.

Vores andet fokusområde er udvalgte sygdomme hos mindre børn, hvor der er evidens for, at genetiske faktorer er vigtige. Her benytter vi information fra danske sundhedsregistre (f.eks. diagnose- eller operationskoder) til at identificere patienter og foretager så genotypning baseret på biologiske prøver fra Danmarks Nationale Biobank. Disse ressourcer giver mulighed for studier, som ikke ville kunne lade sig gøre i andre lande.

Forskningsprojekter

Genetik, stofskifte og risikoen for to tarmsygdomme hos spædbørn

Pylorusstenose og Hirschsprungs sygdom blev begge beskrevet af den danske børnelæge Harald Hirschsprung i slutningen af 1800-tallet. I en række studier undersøger vi genetiske faktorers betydning for de to tarmsygdomme og analyserer også en række stofskiftemarkører ud fra filterpapirblodprøver få dage efter fødslen. Vi finder blandt andet, at genvarianter, som vides at påvirke kolesterolniveauet i blodet, giver øget risiko for pylorusstenose. Projektet bidrager med ny viden, om hvordan stofskiftet reguleres meget tidligt i livet, og om hvordan risikoen for to alvorlige tarmsygdomme påvirkes.

Publikationer (udvalgte)
Feenstra, B., Geller, F., et al. Common variants near MBNL1 and NKX2-5 are associated with infantile hypertrophic pyloric stenosis. Nature Genetics 2012; 44, 334-337. https://doi.org/10.1038/ng.1067  
Feenstra, B., Geller, F., et al. Plasma lipids, genetic variants near APOA1, and the risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis. JAMA 2013; 310, 714-721. https://doi.org/10.1001/jama.2013.242978  
Fadista, J., et al. Genome-wide association study of Hirschsprung disease detects a novel low-frequency variant at the RET locus. Eur J Human Genetics 2018; 26, 561-569. https://doi.org/10.1038/s41431-017-0053-7  
Fadista, J., Skotte, L., et al. Genome-wide meta-analysis identifies BARX1 and EML4-MTA3 as new loci associated with infantile hypertrophic pyloric stenosis. Human Molecular Genetics 2018; ddy347, https://doi.org/10.1093/hmg/ddy347 

Genetiske studier af graviditet og fødsel

For tidlig fødsel kan have store sundhedsmæssige konsekvenser for børn. Men hvad styrer, hvornår en kvinde går i fødsel, og hvorfor føder nogle kvinder deres børn flere uger før termin? Miljøpåvirkninger er vigtige, men nogle af svarene skal også findes i den genetiske variation blandt gravide kvinder og deres ufødte børn. I samarbejde med kolleger fra en række lande har vi undersøgt hele genomet for 40.000 kvinder og 80.000 børn. Vi har fundet flere stærke associationer til almindelige varianter i gener med betydning for eksempelvis omsætningen af mikronæringsstoffet selen og signaleringen mellem fosteret og moderen. De genetiske fund har givet anledning til opfølgende undersøgelser i cellelinjer for at forstå mekanismerne på det molekylære plan. Grundlæggende viden fra studier som disse kan på sigt føre til bedre forebyggelse af for tidlig fødsel.

Publikationer (udvalgte)
Zhang, G., et al. Genetic Associations with Gestational Duration and Spontaneous Preterm Birth. N Engl J Med 2017; 377, 1156-1167, https://doi.org/10.1056/NEJMoa1612665 
Liu, X., et al. Variants in the fetal genome near pro-inflammatory cytokine genes on 2q13 are associated with gestational duration. bioRxiv 2018; 423897, https://doi.org/10.1101/423897  Bjarke Feenstra

Kontakt

Bjarke Feenstra, Sektionsleder, Epidemiologisk Forskning / Genetisk epidemiologi
T. 32683852 @. fee@ssi.dk Se profil