Trypanosoma antistof (R-nr. 378)

Indikation

Formodning om trypanosomiasis, enten afrikansk sovesyge (infektion med Trypanosoma brucei gambiense eller T. b. rhodesiense) eller Chagas' sygdom (infektion med T. cruzi). Især hos eksponeret patient hvor det ikke er lykkedes at påvise parasitten ved mikroskopi eller PCR.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Diagnose eller kliniske symptomer, geografisk anamnese og tidspunkt for evt. eksposition ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Trypanosoma antistoffer positiv eller negativ samt evt. titer-værdier.

Svartid

Skriftligt svar afsendes 5-10 dage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Undersøgelsen viser middel eller høj reaktivitet ved akut sygdom. Efter klinisk helbredelse og ophør af, at trypanosomer kan påvises ved mikroskopi og dyrkning, kan antistofferne være påviselige i lang tid. Anvendt på serum er undersøgelsen sensitiv, men kun lidt specifik. Den viser krydsreaktivitet mellem forskellige arter af trypanosomer og leishmanier, og der er beskrevet svagt reaktive fund ved svær malaria.

Bemærkning

Undersøgelsen bør kun betragtes som en støtte til mikroskopisk eller PCR diagnose.

Analysens princip

IFAT til påvisning af antistoffer mod T. b. gambiense og T. b. rhodesiense. IFAT og ELISA til påvisning af antistoffer mod T. cruzi. Positivt resultat angives som en titer, der er reciprok værdi af højeste reaktive fortynding. IFAT positiv når titer ≥ 40 for T. b. gambiense og T. b. rhodesiense og positiv for T. cruzi når IFAT titer ≥ 20 og ELISA er positiv. Undersøgelsen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Synonym

Trypanosomiasis

Bestillingskode

NPU17484 P—Trypanosoma-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
441301000100000 Trypanosoma antistof - Fuldblod
441301000900000 Trypanosoma antistof - Serum
441301001000000 Trypanosoma antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU17484 P—Trypanosoma-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
NPU03647 P—Trypanosoma cruzi-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU16242 P—Trypanosoma cruzi-antistof; arb.stofk.(ELISA; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU16246 P—Trypanosoma brucei gambiense-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU29052 P—Trypanosoma brucei rhodesiense-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
72 1.190,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00