Trypanosoma cruzi (DNA) (R-nr. 1033)

Indikation

Mistanke om infektion med Trypanosoma cruzi, (Chagas sygdom).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • EDTA-blod 5 mL
  • BAL 5 mL
  • Biopsi 
  • Knoglemarv 
  • Spinalvæske 0,5 mL
  • Væske 0,5 mL
  • Væv

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Svar

Svares som Trypanosoma cruzi påvist, ikke påvist eller inkonklusiv. Inkonklusiv svares hvis prøven indeholder inhiberende stoffer i forhold til PCR analysen.

Svartid

Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af parasitten er diagnostisk og indikerer aktiv infektion; ved positivt fund iværksættes passende behandling (specialist-opgave).

Bemærkning

Analysen har høj specificitet, da positive prøver kan verificeres ved efterfølgende sekventering. Klinisk sensitivitet afhænger af prøvemateriale og klinisk problemstilling.

Analysens princip

Ekstraktion af DNA fra prøvemateriale og opformering af artsspecifikt DNA ved PCR. Arts verifikation ved sekventering.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1033
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Chagas sygdom

Bestillingskode

NPU29319 Csv—Trypanosoma cruzi(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SSI00399
420441000800000 Trypanosoma cruzi DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
420441006000000 Trypanosoma cruzi DNA/RNA - Knoglemarv
420441020000000 Trypanosoma cruzi DNA/RNA - Spinalvæske
420444000000000 Trypanosoma cruzi DNA/RNA - Væv
420444001000000 Trypanosoma cruzi DNA/RNA - Biopsi
420446015000000 Trypanosoma cruzi DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}
420446020000000 Trypanosoma cruzi DNA/RNA - Væske

Svarkode

NPU29319 Csv—Trypanosoma cruzi(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SSI00399

Pris

Artikel nr. Pris 2024
91335 1.661,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00