Trypanosoma b. gamb.-rhod. (DNA) (Trypanosoma brucei) (R-nr. 1032)

Indikation

Mistanke om Afrikansk Trypanosoma infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • EDTA-blod 5 mL
  • BAL 5 mL
  • Biopsi 
  • Knoglemarv 
  • Spinalvæske 0,5 mL
  • Væske 0,5 mL
  • Væv

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Svar

Svares som Trypanosoma brucei påvist, ikke påvist eller inkonklusiv. Inkonklusiv svares hvis prøven indeholder inhiberende stoffer i forhold til PCR analysen.

Svartid

Svar afgives 1-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Hvis Trypanosoma brucei påvises, følger svar vedr. artsspecifikation. Påvisning af parasitten er diagnostisk og indikerer aktiv infektion; ved positivt fund iværksættes passende behandling (specialist-opgave).

Sensitivitet og specificitet

Sensitiviteten antages at være mindst lige så god som mikroskopi af blodudstryg. Alle PCR positive prøver sekventeres efterfølgende.

Analysens princip

Ekstraktion af DNA fra prøvemateriale og opformering af genus-specifikt DNA ved PCR. Artsspecifikation ved sekventering.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1032
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Trypanosomiasis, Afrikansk sovesyge

Bestillingskode

NNPU29331 Csv—Trypanosoma brucei(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29336 Syst(spec.)—Trypanosoma brucei(DNA); arb.k.(proc.) = ?
420431000800000 Trypanosoma brucei DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
420431006000000 Trypanosoma brucei DNA/RNA - Knoglemarv
420431020000000 Trypanosoma brucei DNA/RNA - Spinalvæske
420434000000000 Trypanosoma brucei DNA/RNA - Væv
420434001000000 Trypanosoma brucei DNA/RNA - Biopsi
420436015000000 Trypanosoma brucei DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}
420436020000000 Trypanosoma brucei DNA/RNA - Væske

Svarkode

NPU29329 Csv—Trypanosoma brucei gambiense(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29330 Csv—Trypanosoma brucei rhodesiense(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29331 Csv—Trypanosoma brucei(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29336 Syst(spec.)—Trypanosoma brucei(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29337 Syst(spec.)—Trypanosoma brucei gambiense(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29338 Syst(spec.)—Trypanosoma brucei rhodesiense(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
91334 1.541,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00