Hæmoparasitter, parasitologisk undersøgelse af blod (R-nr. 086)

Indikation

Formodning om infektion med hæmoparasitter.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • 2 udstrygningspræparater og 2 dråbepræparater af kapillærblod uden tilsætning
  • EDTA-blod

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Svar

Hæmoparasitter ikke påvist eller påvist, hvis påvist også artsnavn på den påviste hæmoparasit.

Svartid

Undersøgelsen udføres på alle hverdage. Telefonisk svar afgives når der på rekvisitionsblanketten er anført "telefonsvar ønskes" og et telefonnummer er oplyst.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af hæmoparasitter vil være diagnostisk.

Bemærkning

Laboratoriet har udarbejdet en skriftlig vejledning, som kan rekvireres ved henvendelse til laboratoriets læger. Vejledningen indeholder en mere detaljeret redegørelse for undersøgelsens anvendelse og udførelse ved malaria (indikationer, prøvetagning, farvning, mikroskopi og diagnose) samt kortere redegørelser vedr. de andre hæmoparasitter.

Analysens princip

Mikroskopi af udstrygnings- og dråbepræparater af kapillærblod fremstillet hos indsenderen. Det tilrådes, at præparaterne ikke indsendes til Almindelig parasitologisk undersøgelse, men til den specielle undersøgelse, som er relevant ud fra den tentative diagnose.

Bestillingskode

NPU29165 B—Parasit; taxon(proc.) = ?
410051000800000 Parasit Identifikation - Blod (EDTA-glas)
410057010500000 Parasit Identifikation - Pakke: Blod {udstrygning og dråbepræparat}

Svarkode

NPU29165 B—Parasit; taxon(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2023
57833 650,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00