Parasitologisk undersøgelse af ekspektorat: Mikroskopi for rundorme samt æg af Paragonimus westermani (R-nr. 088)

Indikation

Formodning om infektion med rundorme eller Paragonimus westermani hos patient med lungesymptomer og ekspektorat som evt. er blodtilblandet.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • 2-10 mL ekspektorat som gerne må være blodtingeret og purulent, og som er ophostet fra de nedre luftveje eller ophentet gennem bronkoskop
  • Ekspektoratæske 

Tidligt efter sygdomsdebut. Evt. gentagne undersøgelser med intervaller på ≥ 1 døgn.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Beskyttelsesæske med gult låg.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat, dvs. påvisning af parasitter eller æg af parasitter i prøven, er diagnostisk. Negativt resultat udelukker ikke infektion. Resultatet bør vurderes i forhold til de kliniske symptomer og det bør bekræftes ved ≥ 3 undersøgelser med intervaller på ≥ 1 døgn.

Analysens princip

Mikroskopisk påvisning af larver af Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis mfl. og æg af Paragonimus westermani i ekspektoratet.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 088
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU29054 Ex—Paragonimus westermani(orm); arb.k.(proc.) = ?
410002014000000 Parasitter Mikroskopi - Ekspektorat

Svarkode

NPU29054 Paragonimus westermani(orm); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
57835 816,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00