Pneumocystis jiroveci (tidl. carinii) (mikroskopi) (R-nr. 080)

Indikation

Formodning om infektion med Pneumocystis jiroveci ved pneumoni hos patienter med nedsat immunforsvar, fx pga. AIDS eller cytostatisk behandling, eller hos spædbørn.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • 10 mL BAL-væske
  • Børstebiopsi udrystet fra børsten i sterilt isotont saltvand

Ekspektorat er dårligt egnet og mundskyl kan ikke benyttes til denne analyse.

Prøvetagning foretages bedst før påbegyndelse af kemoterapi. I øvrigt snarest muligt efter at formodning om Pneumocystis pneumoni er opstået.

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Tidspunkt for prøvetagning, prøvematerialets art, kliniske symptomer og årsag til evt. nedsat immunforsvar, fx AIDS, ønskes oplyst.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven må ikke fryses eller opvarmes til over 40 °C.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er diagnostisk. Ved negativt resultat og fortsat formodning om infektion med P. jiroveci bør der indsendes yderligere prøver.

Analysens princip

Påvisning af cyster og frie trophozoitter, af Pneumocystis jiroveci ved fluorescensmikroskopi med monoklonale antistoffer.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 080
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27776 Væv(Lunge; spec.)?Pneumocystis jirovecii; arb.indh.(proc.) = ?
210704001500000 Pneumocystis jiroveci tidl. carinii Mikroskopi - Børstebiopsi
210706015000000 Pneumocystis jiroveci tidl. carinii Mikroskopi - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU27776 Væv(Lunge; spec.)?Pneumocystis jirovecii; arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
290 916,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00