Pneumocystis jiroveci lungebetændelse (PcP)

Lungebetændelse kan skyldes infektion med Pneumocystis jiroveci, som er en svampeinfektion. Idet svampen tidligere blev kaldt Pneumocystis carinii kaldes sygdommen ofte PcP , dvs P. carinii pneumoni.

Pneumocystis jiroveci lungebetændelse rammer typisk personer, der i forvejen lider af en kronisk sygdom, fx HIV-infektion eller andre infektioner og lidelser, der svækker immunforsvaret.

Sygdommen er dermed en såkaldt opportunistisk infektion, dvs en infektion som skyldes en mikroorganisme der hos i øvrigt raske ikke giver problemer, men hos svækkede kan være årsag til en symptomgivende infektion.

Før effektiv behandling af HIV-smittede med antivirus-midler i kombination med forebyggende behandling mod pneumocyster var PcP ofte den opportunistiske sygdom, der gjorde, at en hiv-smittet patient udviklede AIDS. Tidligere var det sådan, at op til 80 % af patienter med AIDS før eller senere ville udvikle PcP. Historisk var det også en stigning i forekomsten af PcP blandt unge mænd i San Francisco der gjorde, at man opdagede AIDS-epidemien.

Efter at forebyggende behandling er taget i brug i kombination med effektiv antiretroviral behandling, er forekomsten af PcP faldet dramatisk. 

Symptomer

Infektion med P. jiroveci kan føre til besværet vejrtrækning ved anstrengelse, tør hoste og let feber. Akutte vejrtrækningsproblemer ses oftere hos smittede ikke-HIV-patienter end hos smittede HIV-patienter.

Årsag

Pneumocystis findes især i lungerne, typisk i lungealveolerne (de mindste luftrum i lungerne, hvor ilten trænger fra lungerne ud i blodbanen). Kun i sjældne tilfælde invaderer organismen andre organer.

Smitteveje

P. jiroveci er en meget almindeligt forekommende svamp, der sandsynligvis smitter gennem luften.

Forebyggelse

Såvel raske som syge mennesker kan være smittede uden at  opleve symptomer.

Forebyggende behandling gives til HIV-patienter, når CD4-tallet er under 200 celler/mm3 samt til personer, der af andre årsager har svækket immunforsvar.

Behandling

Til forebyggende behandling anvendes typisk sulfamethoxazol/trimethoprim (SMZ-TMP), dapson og pentamidin.

Mhp. kurativ behandling anvendes typisk SMZ-TMP, primaquin + clindamycin, atovaquon, pentamidin. SMZ-TMP er mest effektivt, men bivirkninger er almindelige, og patienter med sulfaallergi kan ikke bruge behandlingen.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Diagnostik

Undersøgelse for cyster og frie trophozoitter af P. jiroveci i BAL væske eller i børstebiopsi ved fluorescensmikroskopi med monoklonale antistoffer kan have relevans ved formodning om infektion med Pneumocystis jiroveci ved pneumoni hos patienter med nedsat immunforsvar, fx. pga. AIDS eller cytostatisk behandling, eller hos spædbørn.

Ved formodning om P. jiroveci pneumoni kan der endvidere udføres PCR på DNA udvundet af BAL eller mundskyllevand mhp. påvisning af DNA af P. jiroveci. Ved fortolkning af resultatet skal man vide, at hos ca. 5 % af patienter med pneumoni kan der påvises pneumocyster, uden at der er mistanke om pneumocystepneumoni.

Samme prøve kan også undersøges ved PCR for Mycoplasma pneumoniae (R-142) og Chlamydophila pneumoniae (R-113).

BAL og sekret fra nedre luftveje kan desuden undersøges for Legionella ved dyrkning og PCR.

Forskning

I afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol på SSI er man i gang med at undersøge forekomsten af dobbelt-infektioner med Pneumocystis og Aspergillus hos patienter med kronisk underliggende sygdom.

Diagnostiske undersøgelser

Pneumocystis jiroveci (tidl. carinii) (DNA) (R-nr. 082)
Pneumocystis jiroveci (tidl. carinii) (mikroskopi) (R-nr. 080)