Mycoplasma genitalium makrolidresistens (R-nr. 1047)

Indikation

Påvist infektion med Mycoplasma genitalium.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Originalt prøvemateriale fundet positivt for Mycoplasma genitalium (prøvemateriale er almindeligvis skrab fra slimhinde (min. 250 µL prøvemateriale) eller førstladt urin (min. 2 mL urin))
  • DNA oprenset fra prøvemateriale 50-75 µL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) eller blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Længere tids opbevaring skal foregå ved -20 °C eller koldere.

Svar

  • Påvist = Der er påvist mutation, som medfører makrolid resistens, inkl. azithromycin. Moxifloxacin 400 mg x 1 i 7 dage kan anvendes. Der anbefales kontrolpodning 3-5 uger efter behandling, da ca. 5% af infektionerne yderligere er resistente for moxifloxacin. Hvis der er mistanke om dette, kan prøven undersøges for quinolon resistens (R-nr. 1049).  
  • Ikke påvist = Der er ikke påvist mutation, som medfører makrolid resistens inkl. Azithromycin.
  • Inkonklusiv = Resistensbestemmelse ved mutationspåvisning kan ikke gennemføres, da prøven ikke indeholder tilstrækkelig mængde Mycoplasma genitalium DNA.

Svartid

Svar afgives 2-5 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Hvis prøvematerialet ikke på forhånd er fundet positivt for M. genitalium, skal dette undersøges ved rekvirering af analyse R-nr. 104 Mycoplasma genitalium (DNA).

Sensitivitet og specificitet

Mere end 95% af prøver, der er positive for M. genitalium, kan analyseres.

Specificiteten er 100%, idet de eftersøgte mutationer kun koder for resistens, og analysen kun udføres på prøver, der er positive for M. genitalium. Der er ikke påvist krydsreaktion med andre humane Mycoplasma spp.

Analysens princip

Pyrosekventering af en sekvens i domæne V af 23S rRNA genet hos M. genitalium, hvor mutationer forårsager makrolidresistens.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1047
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Makrolidresistens Mycoplasma genitalium

Bestillingskode

NPU54244 Syst(spec.)—Mycoplasma genitalium(DNA; Macrolidresistent); arb.k.(proc.) = ?
120233000100000 Mycoplasma genitalium makrolidresistens - Urin - first-void
120235010000000 Mycoplasma genitalium makrolidresistens - Slimhinde - podning
120239005000000 Mycoplasma genitalium makrolidresistens - Ekstraheret DNA/RNA
120235000010151 Mycoplasma genitalium makrolidresistens - Podning - Svælg
120235000030060 Mycoplasma genitalium makrolidresistens - Podning - Rectum
120235000030400 Mycoplasma genitalium makrolidresistens - Podning - Uretra
120235000030760 Mycoplasma genitalium makrolidresistens - Podning - Cervix
120235000030700 Mycoplasma genitalium makrolidresistens - Podning - Vagina

Svarkode

NPU54244 Syst(spec.)—Mycoplasma genitalium(DNA; Macrolidresistent); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
91421 784,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00