Mycoplasma genitalium (DNA, quinolonresistens) (R-nr. 1049)

Indikation

Påvist infektion med Mycoplasma genitalium.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Originalt prøvemateriale fundet positivt for Mycoplasma genitalium (prøvemateriale er almindeligvis skrab fra slimhinde (min. 250 µL prøvemateriale) eller førstladt urin (min. 2 mL urin))
  • DNA oprenset fra prøvemateriale 50-75 µL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) eller blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Længere tids opbevaring skal foregå ved -20 °C eller koldere.

Svar

  • Påvist = Der er påvist mutation, som medfører resistens mod quinoloner inkl. moxifloxacin. 
  • Mutation = Mutation med uafklaret betydning. Der er påvist mutation i det område, som medfører resistens mod quinoloner inkl. moxifloxacin, men den givne mutation er ikke dokumenteret som resistensfremkaldende. 
  • Ikke påvist = Der er ikke påvist mutationer, der er årsag til moxifloxacin resistens. 
  • Inkonklusiv = Resistensbestemmelse ved mutationspåvisning kan ikke gennemføres, da prøven ikke indeholder tilstrækkelig mængde Mycoplasma genitalium DNA.

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Hvis prøvematerialet ikke på forhånd er fundet positivt for M. genitalium, skal dette undersøges ved rekvirering af analyse R-nr. 104 Mycoplasma genitalium (DNA).

Prøven bør være primært undersøgt for makrolidresistens (R-nr. 1047), da azithromycin er førstevalgsbehandling.

Sensitivitet og specificitet

Mere end 90% af prøver, der er positive for M. genitalium, kan analyseres.

Specificiteten er 100%, idet de påviste mutationer er dokumenteret resistensfremkaldende, og analysen kun udføres på prøver, der er positive for M. genitalium. Der er ikke påvist krydsreaktion med andre humane Mycoplasma arter.

Analysens princip

Sekventering af den quinolon resistens definerende region af parC genet.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Chelex er en in-house producerede reagens
Internt reference nummer: R-nr. 1049
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Quinolonresistens Mycoplasma genitalium

Bestillingskode

NPU54247 U(spec.)—Mycoplasma genitalium(DNA; Quinolonresistent); arb.k.(proc.) = ?
NPU54243 Syst(spec.)—Mycoplasma genitalium(DNA; Quinolonresistent); arb.k.(proc.) = ?
120243000100000 Mycoplasma genitalium quinolonresistens - Urin - first-void
120245010000000 Mycoplasma genitalium quinolonresistens - Slimhinde - podning
120249005000000 Mycoplasma genitalium quinolonresistens - Ekstraheret DNA/RNA

Svarkode

NPU54247 U(spec.)—Mycoplasma genitalium(DNA; Quinolonresistent); arb.k.(proc.) = ?
NPU54243 Syst(spec.)—Mycoplasma genitalium(DNA; Quinolonresistent); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
97493 1.077,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00