Legionella pneumophila og andre arter (DNA og dyrkning) (R-nr. 1340)

Indikation

Formodning om Legionella infektion, især ved pneumoni.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Ekspektorat mindst 0,5 mL
  • Trakealsekret mindst 0,5 mL
  • Bronkialsekret mindst 0,5 mL
  • BAL mindst 0,5 mL

Materiale fra øvre luftveje (podninger og sekret) kan undersøges, men den kliniske sensitivitet er betydeligt lavere for disse materialer end for materiale fra de nedre luftveje.

Efter aftale kan andet prøvemateriale undersøges.

Prøvetagning så vidt muligt inden behandling med antibiotika påbegyndes.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Ekspektoratdåse, spidsglas eller plastrør med rødt skruelåg i beskyttelsesrør.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) eller i transportkølebeholder. Sendes hurtigst muligt.

Svar

Se de enkelte analyser.

Svartid

Positivt dyrkningssvar kan tidligst foreligge 5 døgn efter at prøven er modtaget, men der kan gå op til 2 uger. Negativt svar afsendes efter 10 dage.

PCR: Negativt analysesvar afsendes på hverdage dagen efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Foreløbigt positivt resultat afgives telefonisk dagen efter at prøven er modtaget i laboratoriet. Ved positivt resultat afventes konfirmatorisk test, og svar afsendes 2 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt dyrkningsfund fra relevant prøvemateriale sikrer diagnosen Legionella infektion. Negativt dyrkningsfund udelukker ikke diagnosen. Positivt resultat ved PCR ses ved nylig erhvervet infektion med L. pneumophila eller anden Legionella art. Et positivt resultat bør dog tolkes på baggrund af at Legionella er en almindelig bakterie i ferskvand (også drikkevand). Negativt resultat udelukker ikke infektion.

Bemærkning

Ved samtidig undersøgelser for Legionella DNA ved PCR (R-nr. 1320) foreligger PCR svaret som regel to hverdag efter prøven er modtaget. Det tilrådes samtidig at sende urin til Legionella antigen test (LUT) (R-nr. 131) og evt. blodprøve til undersøgelse for antistoffer mod Legionella (LAT) (R-nr. 341).

Analysens princip

Dyrkning på specielle substrater. Ved positivt fund foretages identifikation og gruppebestemmelse. Legionella DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Der undersøges for to forskellige gensekvenser samtidig. Alle positive resultater konfirmeres ved fornyet PCR undersøgelse. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Op mod 3% af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR.

Disse prøver besvares som: inkonklusiv, prøven kan ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1340
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

SSI00134
502002014000000 Legionella species Dyrkning og DNA/RNA - Ekspektorat
502002015500000 Legionella species Dyrkning og DNA/RNA - Bronkialsekret - bronkoskopisk ophentet
502002016000000 Legionella species Dyrkning og DNA/RNA - Trakealsekret
502002017000000 Legionella species Dyrkning og DNA/RNA - Nasopharynxsekret
502006015000000 Legionella species Dyrkning og DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

SSI00134 Legionella(DNA)+Dyrkning
NPU12354 Syst(spec.)?Legionella; taxon(proc.) = ?
NPU18769 Sekr(spec.)?Legionella(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SDY00132
SMD00134
SSI00133

Pris

Artikel nr. Pris 2024
39153 936,00
633 (tillæg for positiv) 582,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00