Identifikation af svampeisolat (R-nr. 760)

Indikation

Når identifikation (og eventelt resistensbestemmelse) af rendyrket svampeisolat ønskes.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Renkultur

Enten som kulpodepind i transport medium eller som forsvarligt emballeret original agar plade med renkultur.

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant) eller blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Svampens navn samt hvis dette er rekvireret dens resistensmønster.

Svartid

Svartid afhænger af svampens art.

Gærsvampe: Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Skimmelsvampe: Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Dermatofytter: Svar afgives fra 2 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Identifikationen angives så vidt muligt med genus og species navn. Såfremt svampen ikke kan identificeres med tilstrækkelig sikkerhed ved klassiske metoder anvendes DNA sekventering mod en tillægspris. Dette vil forlænge svartiden, men et foreløbigt svar vil ofte være retvisende.

Resistenssvaret afgives som MIC værdi (mg/L), der angiver den mindste koncentration, der hæmmer svampens vækst. Det vil sige jo lavere MIC værdi, jo mere følsom. MIC værdier oversættes efter EUCAST S/I/R klassifikation, som blev revideret for nyligt https://www.eucast.org/astoffungi/clinicalbreakpointsforantifungals/.

S: Følsom, stoffet kan anbefales. (S står for ”Susceptible”)

I: Følsom under forudsætning af at det kan påregnes, at svampeceller vil udsættes for høj koncentration (lokalbehandling eller for fluconazol: høj oral dosis) og evt. forlænget behandlingsvarighed. (I står for ”susceptible, Increased exposure”)

R: Resistent, alternativt præparat anbefales. (R står for ”Resistant”).

For de topikale midler mod Candida og for terbinafine mod dermatofytter er der ikke etableret EUCAST kliniske breakpoints. Disse oversættes i henhold til vores kliniske erfaring som anført i tabellen nedenfor. 

Svampemiddel

(S)

(I)

(R)

Terbinafin

≤0,125
T. interdigitale
≤0,03
T. rubrum

>0,125
T. interdigitale
>0,03
T. rubrum            

Clotrimazol

≤0,125

0,25-0,5

>0,5

Miconazol

≤0,125

0,25-0,5

>0,5

Bemærkning

Såfremt svampen ikke kan identificeres med tilstrækkelig sikkerhed ved klassiske metoder anvendes DNA sekventering mod en tillægspris.

MIC værdier for forskellige stoffer kan ikke umiddelbart sammenlignes, da koncentrationen i mennesker under behandling er forskellig. For det enkelte stof gælder, at jo lavere MIC er jo mere følsom er svampen for det pågældende svampemiddel.

Analysens princip

Mikroskopi og aerob dyrkning, identifikation ved hjælp af makro og mikromorfologi, kulhydrat assimilation, MALDI-TOF, specialsubstrater, temperaturtolerance og evt. DNA sekventering (tillæg af merpris).

Resistensbestemmelse for amphotericin B, anidulafungin, micafungin, terbinafin, fluconazol, isavuconazol, itraconazol, voriconazol og posaconazol er en MIC bestemmelse i flydende medium og følger anbefalingerne fra den Europæiske referencekomité (EUCAST). Resistensbestemmelsen (hvis rekvireret) for caspofungin er en MIC bestemmelse, der udføres med Etest Princippet i begge test er en undersøgelse af, hvilken koncentration af svampemiddel, der mindst skal være til stede for at hæmme svampens vækst.

Resistensbestemmelsen for skimmelsvampe overfor itraconazol, voriconazol og posaconazol indledes med en screening for resistens på agarmedier indeholdende de respektive svampemidler. I tilfælde af vækst på disse (udtryk for mulig resistens) suppleres med EUCAST MIC bestemmelse.

For dermatofytter supplereres fænotypisk resistensbestemmelse med en molekylær analyse (squalen epoxidase sekventering) mhp. at påvise eventuelle mutationer, der er kendt for at medføre terbinafin resistens (se R-nr. 179). Der vil ofte være svar på denne analyse tidligere end for selve resistenstesten. Svar herpå angives som påvist/ikke påvist samt kommentar om eventuel konsekvens for terbinafin følsomheden.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 760
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

SSI00760
200067011100000 Svampe Overvågning - Kultur af mikroorganisme
200087011100000 Svampeisolat Identifikation og resistens - Kultur af mikroorganisme
200477011100000 Gærsvampe identifikation og resistensbestemmelse (topikale midler) - Kultur af mikroorganisme
200447011100000 Aspergillus identifikation og resistensbestemmelse (topikale midler) - Kultur af mikroorganisme
200357011100000 Dermatofyt identifikation og resistensbestemmelse (topikale midler) - Kultur af mikroorganisme
200487011100000 Gærsvampe identifikation og resistensbestemmelse (systemiske midler) - Kultur af mikroorganisme
200437011100000 Aspergillus identifikation og resistensbestemmelse (systemiske midler) - Kultur af mikroorganisme
200327011100000 Hudsvampe (dermatofyter) resistensbestemmelse (topikale midler) - Kultur af mikroorganisme
200497011100000 Gærsvampe resistensbestemmelse (systemiske midler) - Kultur af mikroorganisme
200517011100000 Aspergillus resistensbestemmelse (systemiske midler) - Kultur af mikroorganisme
200527011100000 Candida (gærsvampe) identifikation - Kultur af mikroorganisme
200537011100000 Aspergillus identifikation - Kultur af mikroorganisme
200317011100000 Hudsvampe (dermatofyter) identifikation - Kultur af mikroorganisme
200547011100000 Skimmelsvamp identifikation - Kultur af mikroorganisme
200557011100000 Skimmelsvamp identifikation og resistens (systemiske midler) - Kultur af mikroorganisme
200567011100000 Skimmelsvamp identifikation og resistens (topikale midler) - Kultur af mikroorganisme

Svarkode

SSI00760

Pris

Artikel nr. Pris 2024
3043 2057,00

 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00