Identifikation af svampeisolat (R-nr. 760)

Indikation

Når identifikation af rendyrket svampeisolat ønskes.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Renkultur

Enten som kulpodepind i transport medium eller som forsvarligt emballeret original agar plade med renkultur.

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant) eller blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Svampens navn samt hvis dette er rekvireret dens resistensmønster.

Svartid

Svartid afhænger af svampens art.

Gærsvampe: Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Skimmelsvampe: Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Dermatofytter: Svar afgives 2 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Tolkning af resistensundersøgelse:

S: Følsom, stoffet kan anbefales.

I: Nedsat følsom. Anden behandling tilrådes, med den undtagelse at hvis det kan påregnes, at svampeceller vil udsættes for høj koncentration (lokalbehandling eller for fluconazol: høj oral dosis) og evt. forlænget behandlingsvarighed kan stoffet anvendes.

R: Resistent, alternativt præparat anbefales. Eventuelt angives desuden en MIC værdi (mg/l), der angiver den mindste koncentration, der hæmmer svampens vækst. Det vil sige jo lavere MIC værdi, jo mere følsom for det pågældende stof. 

Der anvendes følgende grænseværdier (mg/L) for Candida species (der er endnu ikke fastlagt grænse værdier for isavuconazole og Candida):  

Svampemiddel (systemisk)

Følsom (S)

Intermediær (I)

Resistent (R)

Amphotericin B*

≤ 1

> 1

Anidulafungin**

≤ 0,03
(C. albicans)

≤ 0,06
(C. glabrata,
C. krusei,
C. tropicalis
)

≤ 0.002
(C. parapsilosis)
> 0,002-4
(C. parapsilosis)

> 0,03
(C. albicans)

> 0,06
(C. glabrata,
C. krusei,
C. tropicalis)
 
>4
(C. parapsilosis)

Micafungin 

≤ 0,016
(C. albicans)

≤ 0,03
(C. glabrata)

≤ 0.002
(C. parapsilosis)


> 0,002-2
(C. parapsilosis

> 0,016
(C. albicans)

> 0,03
(C. glabrata)

>2
(C. parapsilosis)

Fluconazol

≤ 2
(C. albicans,
C. tropicalis,
C. parapsilosis)

≤ 0,002
(C. glabrata)

4
(C. albicans,
C. tropicalis,
C. parapsilosis)

>0,002-32
(C. glabrata)

> 4
(C. albicans,
C. tropicalis,
C. parapsilosis)

>32
(C. glabrata)

Itraconazol

≤ 0,06
(C. albicans)
≤ 0,125
(C. parapsilosis,
C. tropicalis)

0,06
(C. albicans)
> 0,125
(C. parapsilosis,
C. tropicalis)

Posaconazol

≤ 0,06
(C. albicans,
C. tropicalis,
C. parapsilosis)

> 0,06
(C. albicans,
C. tropicalis,
C. parapsilosis)

Voriconazol

≤ 0,125
(C. albicans,
C. tropicalis,
C. parapsilosis)

> 0,125
(C. albicans,
C. tropicalis,
C. parapsilosis)

* Erfaring savnes for isolater med MIC højere end de angivne værdier, hvorfor grænsen for resistens er tentativ. Svampeisolater med MIC, der rapporteres som S kan dog betragtes som følsomme.

** Isolater der klassificeres som anidulafungin og micafungin følsomme, kan betragtes som følsomme også for caspofungin indtil specifikke breakpoints er fastlagt for caspofungin.

Der anvendes følgende grænseværdier (mg/L) for Aspergillus fumigatus, for øvrige species henvises til www.eucast.org:

Svampemiddel
(systemisk)

Følsom (S)

Intermediær (I)

Resistent (R)

Amphotericin B

≤ 1

2

> 2

Isavuconazol 

≤ 1 

-

> 1 

Itraconazol

≤ 1

2

> 2

Posaconazol

≤ 0,125

0,25

> 0,25

Voriconazol

≤ 1

2

> 2

Bemærkning

Såfremt svampen ikke kan identificeres med tilstrækkelig sikkerhed ved klassiske metoder anvendes DNA sekventering mod en tillægspris.

MIC værdier for forskellige stoffer kan ikke umiddelbart sammenlignes, da koncentrationen i mennesker under behandling er forskellig. For det enkelte stof gælder, at jo lavere MIC er jo mere følsom er svampen for det pågældende svampemiddel.

Analysens princip

Mikroskopi og aerob dyrkning, identifikation ved hjælp af makro og mikromorfologi, kulhydrat assimilation, Maldi-Tof, specialsubstrater, temperaturtolerance og evt. DNA sekventering (tillæg af merpris). 

Resistensbestemmelse for amphotericin B, anidulafungin, micafungin, fluconazol, isavuconazol, itraconazol, voriconazol og posaconazol er en MIC bestemmelse i flydende medium og følger anbefalingerne fra den Europæiske referencekomité (EUCAST). Resistensbestemmelsen (hvis rekvireret) for caspofungin er en MIC bestemmelse, der udføres med Etest Princippet i begge test er en undersøgelse af, hvilken koncentration af svampemiddel, der mindst skal være til stede for at hæmme svampens vækst. 

Resistensbestemmelsen for skimmelsvampe overfor itraconazol, voriconazol og posaconazol indledes med en screening for resistens på agarmedier indeholdende de respektive svampemidler. I tilfælde af vækst på disse (udtryk for mulig resistens) suppleres med EUCAST MIC bestemmelse.

Bestillingskode

SSI00760
200067011100000 Svampe Overvågning - Kultur af mikroorganisme
200087011100000 Svampeisolat Identifikation og resistens - Kultur af mikroorganisme

Svarkode

SSI00760

Pris

Artikel nr. Pris 2020
3043 1.866,00

 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00